Toplinska obrada u tribologija

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Dražen Živković

Suradnici

prof. dr.sc. Nedjeljko Mišina
mag. ing. asistent Zvonimir Dadić
mag. ing. asistent Nikša Čatipović
Petar Ljumović

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. materijali
  2. toplinska obrada alatnih čelika
  3. tribološki procesi na kalupima za tlačno lijevanje
  4. toplinska obrada ADI ljevova

Kroz izradu dva doktorska rada istražuju se tribološki mehanizmi na kalupima za tlačno lijevanje izrađenim iz alatnih čelika. Posebno se analizira utjecaj toplinskog „šoka“ na ponašanje površine kalupa. Provodi se istraživanje optimalnih parametara toplinske obrade ADI ljevova sa svrhom izrade matematičkog modela za predviđanje mehaničkih svojstava navedenih ljevova.

Opis laboratorija i opreme

Istraživanja se provode u laboratorijima FESB i to: Laboratoriju za toplinsku obradu (laboratorijske peći s preciznom regulacijom uvjeta grijanja i hlađenja), Laboratorij za mehanička ispitivanja (uređaj za simulaciju uvjeta tlačnog lijevanja, tvrdomjer), Laboratorij za metalografiju (metalografski mikroskop, mikrotvrdomjer, precizne vage, laboratorijski uređaj za pripremu uzoraka). Kemijski sastavi legura ispituju se na Tehničkom fakultetu u Rijeci u laboratoriju za materijale.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

Fakultet strojarstva i brodogradnje – Zagreb
Tehnički fakultet – Rijeka
Slovak Academy of Sciences – Bratislava

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Na FSB- Zagreb izvršena je površinska toplinska obrada nitriranja pilot uzoraka iz alatnih čelika, te će se na temelju preliminarnih rezultata nastaviti suradnja na određivanju optimalnih parametara površinske zaštite pokusnih uzoraka iz alatnih čelika.

 Na RITEH – Rijeka izvršena je analiza kemijskog sastava pokusnih uzoraka alatnih čelika i ADI ljevova.

Dogovoreno laboratorijsko ispitivanje udarne žilavosti uzoraka ADI legure u laboratoriju Institut of meterials &machine mechanics  –  Slovak Academy of Sciences – Bratislava.

 

opis istraživanja

Utjecaji parametara toplinske obrade na tribološka svojstva alaznih čelika i ADI lijevova (TRIBOTOP)

Kratki opis istraživanja za jednogodišnje razdoblje

Laboratorijsko ispitivanje uzoraka za određivani temperaturni prag za izbjegavanje posljedica toplinskog „šoka“ na površinama kalupa za tlačno lijevanje. Laboratorijsko pilot ispitivanje u određenoj temperaturi i vremenu zadržavanja na izotermičkoj temperaturi sa svrhom postizanja željenih svojstava ADI ljevova.