Upis studija na fesb-u prijelazom s drugih studija

Sveučilišni, odnosno stručni studijski program na FESB-u može se upisati i prijelazom s drugih srodnih studijskih programa koji se izvode na drugim visokim učilištima u RH ili izvan nje. Maksimalni broj studenata koji se mogu upisati prijelazom s drugih visokih učilišta ograničen je kapacitetom FESB-a. U slučaju da prijavljeni broj studenata koji želi prijeći s drugih visokih učilišta prelazi kapacitete FESB-a obavit će se rangiranje pristupnika prema prosjeku ocjena priznatih kolegija.

koraci za prijelaz s drugih studija

1. Provjeri zadovoljavaš li uvjete za prijelaz

Studenti mogu prijeći sa drugih visokih učilišta i upisati studijski program na FESB-u ili promijeniti studijski program ako već studiraju na FESB-u, samo ako im odgovarajući Odbor za studijske programe prizna na studijskom programu kojeg žele upisati najmanje 30 ECTS bodova. U suprotnom slučaju pristupnici neće moći upisati željeni studijski program na FESB-u.

NAPOMENA

Studenti koji već studiraju na nekom od studijskih programa na FESB-u mogu u tijeku studiranja jednom promijeniti studijski program.

2. Prikupi dokumente i ispuni molbu

PRIKUPI DOKUMENTE:

  1. Ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija na studijskom programu sa kojeg se pristupnik ispisuje
  2. Pristupnici koji već studiraju na FESB-u trebaju donijeti i potvrdu za prijelaz koju mogu dobiti u studentskoj službi
  3. Pristupnici koji prelaze na FESB s drugih visokih učilišta trebaju uz molbu i prijepis ocjena priložiti i ovjereni plan i program studija na kojem su bili upisani, a iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih kolegija

Trebaš preuzeti i ispuniti molbu za prijelaz s drugog fakulteta ili promjenu studija/smjera/usmjerenja na FESB-u.

Preuzmi molbu

NAPOMENA

Pristupnici koji prelaze na FESB s drugih visokih učilišta molbu i dokumentaciju treba predati u pisarnicu Fakulteta (soba A210) do 20. rujna tekuće akademske godine.
Pristupnici koji već studiraju na FESB-u molbu i dokumentaciju treba predati u pisarnicu Fakulteta (soba A210) do 20. rujna tekuće akademske godine.

3. ODLUKA ODBORA, UVJETI UPISA I PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

  1. Na temelju predane pristupnikove dokumentacije odgovarajući Odbor za studijske programe donosi odluku o priznavanju kolegija, na temelju koje prodekan za nastavu donosi odluku o upisu odgovarajućeg studijskog programa i godine studija.
  2. Uvjeti upisa u odgovarajuću godinu studija i uvjeti za upis kolegija na studiju definirani su u dokumentu ovdje.
  3. U godini prijelaza sa studija na studij pristupnici plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija, dok se za ostale godine nastavka studija primjenjuje model koji je definiran u dokumentu ovdje.

4. Prikupi ostale dokumente i priloži prilikom upisa

1. Ispisnicu s prethodnog studija
2. Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
3. Domovnicu
4. Rodni list
5. Potvrdu o prebivalištu (ako je pristupnik s područja Splita dovoljan je preslik osobne iskaznice)
6. OIB i JMBG bez kojih se neće moći obaviti upis
7. Upisni list koji se može dobiti u studentskoj službi Fakulteta
8. Potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu 400 kn
9. Potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija u iznosu 8000 kn
10. Dvije fotografije veličine 3,5cm x 4,5cm

Ukoliko si dokumente preuzeo putem servisa e-Građani, na upis ih trebaš donijeti isprintane.

NAPOMENA

Pristupnici koji već studiraju na FESB-u trebaju prilikom upisa priložiti:
1. Upisni list
2. Potvrdu o uplati participacije za troškove studija
3. Potvrdu o uplati upisnine

5. Plati upisninu i donesi uplatnicu

  1. Trebaš donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu 400,00 kn.
  2. Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebaš navesti svoj OIB
  3. Uplatu trebaš napraviti na žiro račun fakulteta HR2823600001102061001 i upisati HR67 u rubrici Model.

OBJAŠNJENJE

Uplatnicu za školarinu, tj. participaciju u troškovima studiranja, trebaš ispuniti na isti način kao i za upisninu, jedino trebaš za iznos napisati 8000 kn i u opisu plaćanja “Participacija u troškovima studiranja”.

6. Predaj sve dokumente i obavi upis

Kada Odbor donese pozitivnu odluku i prikupiš sve potrebne dokumente, upis možeš obaviti na šalteru Studentske službe Fakulteta u vremenu od 10:00 do 14:00 do 27. rujna tekuće akademske godine.