Digitalni sustavi i računalne mreže

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Julije Ožegović

Suradnici

prof. dr. sc. Ivica Puljak
dr. sc. docent Duje Čoko
dr. sc. viši asistent Vesna Pekić
mag. ing. asistent, Marina Prvan

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. Kontrola toka u računalnim mrežama s prospajanjem paketa
  2.  Quality of Service (QoS)
  3. MAC protokoli u bežičnim komunikacijskim mrežama
  4. Modeliranje protokola
  5. Logički dizajn sklopovlja za brzi prijenos podataka
  6. Logički dizajn na arhitekturama programibilne logike
  7. Logički dizajn specifičnih integriranih krugova

Opis laboratorija i opreme

Computer Networks Laboratory

– Cisco router 1841-SEC/K9
– Cisco switch WS-C2960-24TT-L
– HP switch ProCurve 2626 J4900B
– D-link firewall DFL-200
– Planet switch WSD-800
– Planet AP/router WRT-414
– Planet WLAN WL-u356a

Digital Systems Laboratory

– Xilinx Spartan-3e FPGA
– Xilinx CoolRunner-ii CPLD
– Analog Devices Blackfin BF533 DSP
– Analog Devices Blackfin BF537 DSP
– Tektronix digital oscilloscope
– HP 8012 pulse generator
– ALL-100 programmer
– ALL-11 P2 programmer
– ALL-03 programmer
– DELAB1 laboratory model
– dobiveno 25 licenci za XILINX Vivado razvojni sustav, do 31.05.2018.
– u tijeku nabava sustava za razvoj ASIC

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– FER Zagreb
– Ecole Politechnique, Palesau (Paris), France

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Suradnja s FER Zagreb, zavod za telekomunikaciju bazira se na zajedničkim aktivnostima s izv. prof. dr. Miljenko Mikuc na vođenju doktorskih istraživanja u područjima računalnih mreža i digitalne elektronike, a posebno na ostvarenju brzih algoritama komunikacijskih protokola na platformama programibilne logike. Dogovorena je suradnja s prof.dr. Adrianom Barićem na području dizajna specifičnih integriraih krugova (ASIC).

Suradnja s Ecole Politechnique, Palesau (Paris), France, Laboratorij LLR na područje digitalne elektronike, povezana je s aktivnostima projekta nadogradnje ECAL EC kalorimetra CMS kolaboracije CERN-a. Članovi katedre aktivno su radili na preliminarnom razvoju kodiranja i prijenosa podataka iz radijacijske zone u zonu obrade za potrebe L1 trigera i njihovi rezultati ušli su u natječajnu dokumentaciju za projekt. Nakon prihvaćanja projekta, članovi katedre preuzeli su dio odgovornosti za logički dizajn sustava za transfer podataka za potrebe nadogradnje L1 trigera.

opis istraživanja

Modeliranje mehanizama pristupa mediju kod bežičnih lokalnih mreža (MAMM)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Prethodna istraživanja na predloženom području rezultirala su razvojem novih matematičkih modela pristupa mediju, razvojem poboljšanih algoritama i mehanizama pristupa bežičnom mediju, obranom tri doktorske disertacije, objavljivanjem četiri A članka, te objavljivanjem dvanaest D članaka. Dosadašnja  istraživanja rezultirala su i patentnim zahtjevom koji je u međunarodnoj fazi. U 2016 ostvaren je značajan napredak na području dizajna ASIC sustava, modeliranja geometrije sustava senzora, te je dizajniran sustav izbora najboljeg uzorka prilagođen arhitekturi ECAL detektora CMS.

U petogodišnjem razdoblju planira se nastavak rada na predloženim područjima, s naglaskom na izgradnju sustava i osposobljavanje tima za dizajn specifičnih integriranih krugova (ASIC) u skladu sa strategijom razvoja FESB-a. Posebna pažnja posvetit će se razvoju ASIC sustava za rad u području visoke radijacije, a prvi eksperimentalni rezultati primjene triplikacije primjenjuju se u dizajnu HGROC specifičnog IC. Na području razvoja modela i algoritama pristupa bežičnom mediju planira se razvoj konkretnih algoritama i njihova implementacija na testnom modelu, te verifikacija mjerenjem na stvarnom komunikacijskom sustavu. Planira se usavršavanje i nadogradnja modela geometrije sustava senzora, te završetak web sučelja za pristup generatoru arhitektura.

Rad na projektu u petogodišnjem razdoblju treba rezultirati objavljivanjem oko pet članaka u časopisima kategorije A, te oko pet članaka na međunarodnim konferencijama. Planira se boravak članova tima u inostranstvu (LLR Pariz, Francuska) i to jedan boravak na izradi doktorata i više boravaka vezanih za aktualna istraživanja.

Program rada za razdoblje od 5 godina

2017:
Pristup mediju:
-Objavljivanje jednog A članka (Kristić, u postupku recenzije), daljnje istraživanje i priprema za objavljivanje još jednog A članka
-Kvaliteta usluge: Slanje na recenziju jednog A članka (Pekić)
-Arhitektura senzorskog modula: slanje na recenziju jednog A članka (Prvan)
-HGCAL: Razvoj i usporedba arhitektura sustava za izbor najboljeg uzorka
-ASIC: Instaliranje sustava za razvoj specifičnih sklopova, školovanje tima

2018:
Pristup mediju:
-Objavljivanje jednog A članka (Kristić)
-Kvaliteta usluge: Objavljivanje jednog A članka (Pekić)
-Arhitektura senzorskog modula: Abjavljivanje jednog A članka (Prvan)
-HGCAL: Slanje na recenziju jednog A članka (Prvan)
-HGCAL: Razvoj i verifikacija arhitekture podatkovnog koncentratora
-ASIC: Verifikacija razvojnog sustava, školovanje tima
-ASIC: Istraživanje na području arhitekture sklopova otpornih na radijaciju

2019:
-HGCAL: Objavljivanje jednog A članka (Prvan)
-HGCAL: Konačna verifikacija arhitekture podatkovnog koncentratora
-HGCAL: Razvoj algoritama detekcije događaja u 3D prostoru
-ASIC: Verifikacija razvojnog sustava, školovanje tima
-ASIC: Implementacija HGCAL koncentratora – prvi prototip – suradnja CERN i FermiLab
-ASIC: Slanje na recenziju jednog A članka (Čoko)

2020:
-HGCAL: Verifikacija algoritama detekcije događaja u 3D prostoru
-HGCAL: Priprema jednog A članka i slanje na recenziju (Prvan)
-ASIC: Implementacija HGCAL koncentratora – drugi prototip – suradnja CERN i FermiLab
-ASIC: Objavljivanje jednog A članka (Čoko)

2021:
-HGCAL: objavljivanje jednog A članka (Prvan)
-ASIC: Implementacija HGCAL koncentratora produkcija u suradnja CERN i FermiLab