Upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija

Upis na sveučilišne diplomske studije FESB-a otvara vam vrata stjecanju titule magistra struke i daljem razvoju. Naši diplomski studiji su otvoreni i mogu ih upisati svi, uz napomenu da za studente koji dolaze sa stručnih ili vanjskih studija, povjerenstvo može odrediti upis dodatnih razlikovnih predmeta i polaganje razlike. Kojim koracima i kako se upisati na sveučilišni diplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine sveučilišnog diplomskog studija upisuju putem modula Studomat.

Upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija

Upis na sveučilišne diplomske studije FESB-a otvara vam vrata stjecanju titule magistra struke i daljem razvoju. Naši diplomski studiji su otvoreni i mogu ih upisati svi, uz napomenu da za studente koji dolaze sa stručnih ili vanjskih studija, povjerenstvo može odrediti upis dodatnih razlikovnih predmeta i polaganje razlike. Kojim koracima i kako se upisati na sveučilišni diplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine sveučilišnog diplomskog studija upisuju putem modula Studomat.

Koraci za upis prve godine sveučilišnog diplomskog studija

1. Provjeri zadovoljavaš li jedan od uvjeta za upis

 1. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij, odgovarajućeg smjera, na FESB-u;
 2. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij, neodgovarajućeg smjera, na FESB-u;
 3. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu;
 4. Završen odgovarajući stručni prijediplomski studij uz položene sve ispite na odgovarajućem razlikovnom programu upisanom na FESB-u

BROJ UPISNIH MJESTA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Automatika i sustavi 40
Elektronika i računalno inženjerstvo 70
Elektrotehnika 30
Komunikacijska i informacijska tehnologija 20
RAČUNARSTVO  90
STROJARSTVO  60
BRODOGRADNJA  10
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO  20

 
Svi pristupnici koji zadovoljavaju uvjet za upis željenog diplomskog studija, naveden pod stavkom 1., oslobođeni su obveze pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravni upis.

 

NAPOMENA

Odlukom Odbora za studijske programe elektrotehnike i računarstva utvrđeni su razlikovni predmeti koje, prilikom upisa jednog od diplomskih studija Automatika i sustavi, Elektronika i računalno inženjerstvo, Elektrotehnika ili Komunikacijska i informacijska tehnologija moraju upisati studenti koji su završili neodgovarajući smjer na sveučilišnom prijediplomskom studiju Elektrotehnika i informacijska tehnologija na FESB-u te studenti koji nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo na FESB-u žele upisati diplomski studij Elektronika i računalno inženjerstvo. Popis razlikovnih predmeta moguće je pronaći ovdje.

Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu trebaju zaključno do 8. rujna 2023. godine putem službe protokola Fakulteta predati pisanu molbu za upis željenog diplomskog studija. Uz molbu, potrebno je obavezno priložiti ovjereni prijepis ocjena te nastavni plan i program preddiplomskog studija kojeg su završili. Ukoliko odgovarajući Odbor za studijske programe odobri upis diplomskog studija, pristupnici obavljaju postupak prijave, prema proceduri opisanoj u nastavku. Ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija, Odbori za studijske programe mogu pristupnicima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na drugom visokom učilištu, odrediti polaganje razlikovnih predmeta, koji se obavezno upisuju tijekom I. i/ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju najkasnije do 28. srpnja 2023. godine Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Splitu uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

2. Plati upisninu

Troškovi upisnine u prvu godinu diplomskog studija iznose 53,09 EUR. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva.

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2023./2024.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online prijavu

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija na ljetnom upisnom roku primat će se od ponedjeljka, 17. srpnja 2023. godine, do zaključno petka, 28. srpnja 2023. godine.

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija na jesenskom upisnom roku primat će se od ponedjeljka, 28. kolovoza 2023. godine, do zaključno srijede, 27. rujna 2023. godine.

Kako bi izvršili prijavu, potrebno je traženim podatcima popuniti online upitnik, kojeg je moguće pronaći na sljedećoj poveznici, i uz njega prikvačiti digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u upitniku, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, kandidati će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom ponovno predati dopunjenu prijavu.

Kandidati koji diplomski studij na našem Fakultetu upisuju nakon završetka sveučilišnog prijediplomskog studija na nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti i izvornik svjedodžbe (uvjerenja) o prethodno završenom prijediplomskom studiju.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

5. Pričekaj rezultate razredbenog postupka i obavijest o uspješnom završetku upisa

Upisi će se obaviti u dva upisna kruga: ljetnom i jesenskom. Kandidati koji će prijediplomske studije završiti u srpnju, a nemaju obvezu pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravan upis (vidi točku 1.), bit će upisani u srpnju te će – nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij – putem elektroničke pošte najkasnije do početka kolovoza dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.
 
Kandidati koji će prijediplomske studije završiti u rujnu, a nemaju obvezu pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravan upis (vidi točku 1.), bit će upisani u rujnu te će – nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij – putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 7 do 10 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.
 
U slučaju da broj ostalih kandidata za upis na određenom diplomskom studiju bude veći od upisnih kvota, provest će se razredbeni postupak. Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata za svaki pojedini studij, temeljem vrednovanja uspjeha postignutog na prijediplomskom studiju, koji se određuje prema ukupnoj srednjoj ocjeni tijekom studiranja, i duljine studiranja.
 
Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovnih programa, srednja ocjena utvrđuje se na temelju težinskog prosjeka ocjena ispita stručnog studija i težinskog prosjeka ocjena ispita iz razlikovnih kolegija, dok se u duljinu studiranja, osim broja godina provedenih na prethodno završenom stručnom studiju, uračunava i razlikovna godina.
 
Pravo na upis stječu kandidati prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Rang liste će po završetku roka za prijave biti objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. Kandidat ima pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbu je moguće uputiti u roku 24 sata od objave rang-lista, a podnosi se putem službe Protokola dekanu Fakulteta.
 
Kandidati koji imaju obvezu pristupanja razredbenom postupku bit će – u ovisnosti o ostvarenom plasmanu – upisani nakon objave rang-listi, početkom mjeseca listopada.

Koraci za upis prve godine sveučilišnog diplomskog studija

1. Provjeri zadovoljavaš li jedan od uvjeta za upis

 1. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij, odgovarajućeg smjera, na FESB-u;
 2. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij, neodgovarajućeg smjera, na FESB-u;
 3. Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu;
 4. Završen odgovarajući stručni prijediplomski studij uz položene sve ispite na odgovarajućem razlikovnom programu upisanom na FESB-u

BROJ UPISNIH MJESTA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Automatika i sustavi 40
Elektronika i računalno inženjerstvo 70
Elektrotehnika 30
Komunikacijska i informacijska tehnologija 20
RAČUNARSTVO  90
STROJARSTVO  60
BRODOGRADNJA  10
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO  20

Svi pristupnici koji zadovoljavaju uvjet za upis željenog diplomskog studija, naveden pod stavkom 1., oslobođeni su obveze pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravni upis.

 

NAPOMENA

Odlukom Odbora za studijske programe elektrotehnike i računarstva utvrđeni su razlikovni predmeti koje, prilikom upisa jednog od diplomskih studija Automatika i sustavi, Elektronika i računalno inženjerstvo, Elektrotehnika ili Komunikacijska i informacijska tehnologija moraju upisati studenti koji su završili neodgovarajući smjer na sveučilišnom prijediplomskom studiju Elektrotehnika i informacijska tehnologija na FESB-u te studenti koji nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo na FESB-u žele upisati diplomski studij Elektronika i računalno inženjerstvo. Popis razlikovnih predmeta moguće je pronaći ovdje.

Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu trebaju zaključno do 8. rujna 2023. godine putem službe protokola Fakulteta predati pisanu molbu za upis željenog diplomskog studija. Uz molbu, potrebno je obavezno priložiti ovjereni prijepis ocjena te nastavni plan i program preddiplomskog studija kojeg su završili. Ukoliko odgovarajući Odbor za studijske programe odobri upis diplomskog studija, pristupnici obavljaju postupak prijave, prema proceduri opisanoj u nastavku. Ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija, Odbori za studijske programe mogu pristupnicima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na drugom visokom učilištu, odrediti polaganje razlikovnih predmeta, koji se obavezno upisuju tijekom I. i/ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju najkasnije do 28. srpnja 2023. godine Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Splitu uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

2. Plati upisninu

Troškovi upisnine u prvu godinu diplomskog studija iznose 53,09 EUR. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva.

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2023./2024.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online prijavu

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija na ljetnom upisnom roku primat će se od ponedjeljka, 17. srpnja 2023. godine, do zaključno petka, 28. srpnja 2023. godine.

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija na jesenskom upisnom roku primat će se od ponedjeljka, 28. kolovoza 2023. godine, do zaključno srijede, 27. rujna 2023. godine.

Kako bi izvršili prijavu, potrebno je traženim podatcima popuniti online upitnik, kojeg je moguće pronaći na sljedećoj poveznici, i uz njega prikvačiti digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u upitniku, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, kandidati će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom ponovno predati dopunjenu prijavu.

Kandidati koji diplomski studij na našem Fakultetu upisuju nakon završetka sveučilišnog prijediplomskog studija na nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti i izvornik svjedodžbe (uvjerenja) o prethodno završenom prijediplomskom studiju.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

5. Pričekaj rezultate razredbenog postupka i obavijest o uspješnom završetku upisa

Upisi će se obaviti u dva upisna kruga: ljetnom i jesenskom. Kandidati koji će prijediplomske studije završiti u srpnju, a nemaju obvezu pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravan upis (vidi točku 1.), bit će upisani u srpnju te će – nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij – putem elektroničke pošte najkasnije do početka kolovoza dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji će prijediplomske studije završiti u rujnu, a nemaju obvezu pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravan upis (vidi točku 1.), bit će upisani u rujnu te će – nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij – putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 7 do 10 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

U slučaju da broj ostalih kandidata za upis na određenom diplomskom studiju bude veći od upisnih kvota, provest će se razredbeni postupak. Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata za svaki pojedini studij, temeljem vrednovanja uspjeha postignutog na prijediplomskom studiju, koji se određuje prema ukupnoj srednjoj ocjeni tijekom studiranja, i duljine studiranja.

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovnih programa, srednja ocjena utvrđuje se na temelju težinskog prosjeka ocjena ispita stručnog studija i težinskog prosjeka ocjena ispita iz razlikovnih kolegija, dok se u duljinu studiranja, osim broja godina provedenih na prethodno završenom stručnom studiju, uračunava i razlikovna godina.

Pravo na upis stječu kandidati prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Rang liste će po završetku roka za prijave biti objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. Kandidat ima pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbu je moguće uputiti u roku 24 sata od objave rang-lista, a podnosi se putem službe Protokola dekanu Fakulteta.

Kandidati koji imaju obvezu pristupanja razredbenom postupku bit će – u ovisnosti o ostvarenom plasmanu – upisani nakon objave rang-listi, početkom mjeseca listopada.