Alumni
FESB nakon FESB-a

Alumni

Kako obrazovanje ne prestaje dobivanjem diplome, tako ne prestaje ni povezanost s FESB-om. Povezanost naših bivših studenata s FESB-om i zbivanjima na njemu se možda najbolje ilustrira UBS – Alumni Udruga bivših studenata FESB-a koji stalno okupljaju svoje članove na zanimljivim predavanjima ili seminarima. Na FESB-u se organiziraju i programi cjeloživotnog obrazovanja namijenjeni ne samo fesbovcima, već i drugim zainteresiranim polaznicima. Kroz te programe stječu se specijalizirana znanja i prate najnovija ostvarenja u pojedinim područjima.

Izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog odnosno akademskog naziva

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O IZJEDNAČAVANJU STRUČNIH I AKADEMSKIH NAZIVA STEČENIH NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU

Potvrda se izdaje na temelju čl. 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 107/07, 118/12), Integriranog popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (Narodne novine 45/08, 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 50/15, 37/17, 58/18, 55/19, 70/20), Integriranog popisa stručnih naziva i njihovih kratica (Narodne novine 45/08, 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 50/15, 37/17, 67/18, 92/19, 75/20), Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kartica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (Narodne novine 45/08, 87/09, 88/11, 103/16) te čl. 20. Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, a u skladu s postupkom propisanim u Pravilniku Fakulteta o izdavanju potvrde vezane za izjednačavanja stručnih i akademskih naziva iz 2008. godine.

Postupak je sljedeći:

Osoba koja je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje završila sveučilišni dodiplomski studij čijim je završetkom stekla visoku stručnu spremu, odnosno osoba koja je završila stručni dodiplomski studij čijim je završetkom stekla višu stručnu spremu, dostavlja molbu za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog, odnosno akademskog naziva na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici Fakulteta te na Protokolu Fakulteta (soba 210, 1. kat).

Molbi se obvezno prilaže:

  1. preslika diplome
  2. dokaz o uplaćenoj novčanoj naknadi u iznosu od 300,00 kn (uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta IBAN: HR2823600001102061001 otvoren kod Zagrebačke banke; za uplate iz inozemstva navesti SWIFT: ZABAHR2X, te u opisu plaćanja: izdavanje potvrde o izjednačavanju)
  3. ostalo (na možebitni zahtjev ovlaštenog službenika)

Molba je dostupna na sljedećoj poveznici.