Znanost i istraživanje

Novosti

istraživanja i projekti

Znanost i inovacije

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje je moderna visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova okrenuta razvoju i primjeni najnovijih tehnologija u područjima tehničkih i prirodnih znanosti. Prepoznatljivost Fakulteta kao znanstveno-istraživačke ustanove potvrđena je brojnim uspješnim znanstvenim projektima, objavljenim znanstvenim radovima,  a posebice suradnjom sa priznatim domaćim i svjetskim institucijama.

Fakultet je aktivan  u uspostavi domaćih i međunarodnih istraživačkih suradnji, projekata i znanstvenih programa, sudjeluje u radu znanstvenih centara izvrsnosti, organizator i suorganizator je domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Uz to Fakultet aktivno sudjeluje i u prijenosu znanja i transferu tehnologija.

Na fakultetu postoji izniman znanstveni potencijal koji se razvija kroz rad istraživačkih grupa u znanstvenim poljima elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje, računarstva, temeljnih tehničkih znanosti, matematike i fizike.

 

suradnje

Projekti

Prepoznatljivost Fakulteta kao znanstvenoistraživačke ustanove potvrđena je brojnim uspješnim znanstvenim projektima, objavljenim znanstvenim radovima, a posebice suradnjom s priznatim domaćim i svjetskim znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama.

S pedesetak znanstvenih projekata FESB je u samom vrhu institucija kojima je znanost jedan od najviših prioriteta. Broj publikacija stoga stalno raste, posebno u Current Contents kategoriji časopisa, a sami projekti sve su zanimljiviji. Suradnja s drugim znanstvenicima diljem svijeta također je sve bogatija, kao i ugled stručnjaka FESB-a koji su voditelji ili sudionici tih globalno zanimljivih pothvata.

suradnje

Projekti

Prepoznatljivost Fakulteta kao znanstvenoistraživačke ustanove potvrđena je brojnim uspješnim znanstvenim projektima, objavljenim znanstvenim radovima, a posebice suradnjom s priznatim domaćim i svjetskim znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama.

S pedesetak znanstvenih projekata FESB je u samom vrhu institucija kojima je znanost jedan od najviših prioriteta. Broj publikacija stoga stalno raste, posebno u Current Contents kategoriji časopisa, a sami projekti sve su zanimljiviji. Suradnja s drugim znanstvenicima diljem svijeta također je sve bogatija, kao i ugled stručnjaka FESB-a koji su voditelji ili sudionici tih globalno zanimljivih pothvata.

opći podaci

Znanstvene grupe

Rezultat znanstvene aktivnosti ogleda se u više od 5000 objavljenih radova u renomiranim svjetskim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova u zadnjih pet godina, što FESB svrstava u sam vrh znanstvene produkcije u RH iz područja kojima se bavi. 

Pretraži istraživačke grupe:

Zavod za elektroenergetiku

voditelj grupe: prof. dr. sc. Božo Terzić
voditelj grupe: prof. dr. sc. Dinko Vukadinović
voditelj grupe: izv. prof. dr. sc. Goran Petrović
voditelj grupe: izv. prof. dr. sc. Ranko Goić
voditelj grupe: izv. prof. dr. sc. Elis Sutlović

Zavod za elektroniku i računarstvo

voditelj grupe: prof. dr. sc. Mirjana Bonković
voditelj grupe: Doc. dr. sc. Tihomir Betti
voditelj grupe: prof. dr. sc. Darko Stipaničev
voditelj grupe: Prof. dr. sc. Dinko Begušić
voditelj grupe: prof. dr. sc. Sven Gotovac
voditelj grupe: doc. dr. sc. Mladen Russo
voditelj grupe: prof. dr. sc. Antonio Šarolić
voditelj grupe: prof. dr. sc. Julije Ožegović
voditelj grupe: izv. prof. dr. sc. Toni Perković

Zavod za proizvodno strojarstvo

voditelj grupe: prof. dr. sc. Dražen Bajić
voditelj grupe: prof. dr. sc. Ivica Veža
voditelj grupe: prof. dr. sc. Dražen Živković

Zavod za strojarstvo i brodogradnju

voditelj grupe: izv. prof. dr. sc. Frane Vlak
voditelj grupe: prof. dr.sc. Željan Lozina
voditelj grupe: prof. dr. sc. Željko Domazet
voditelj grupe: prof. dr. sc. Branko Blagojević

Zavod za matematiku i fiziku

voditelj grupe: doc. dr. sc. Damir Lelas
voditelj grupe: doc. dr. sc. Josipa Barić
voditelj grupe: prof. dr. sc. Ivan Slapničar

Odsjek općih predmeta

voditelj grupe: doc. dr. sc. Daniela Matić
voditelj grupe: doc. dr. sc. Nina Sirković