Dokumenti

Izdvojeni dokumenti

FESB nastoji na transparentan način predočiti aktivnosti koje provodi, kao i pravila po kojima ih provodi. Zbog toga su na raspolaganju široj javnosti dokumenti koji donose za to potrebne pojedinosti.

Opći akti

Opći akti

Pravilnici i poslovnici koji definiraju pravila i postupke u poslovnom i nastavnom segmentu djelovanja.

Zaštita osobnih podataka

PDF Opća uredba o zaštiti podataka, 27. travnja 2016.
PDF Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 03. svibnja 2018.
PDF Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 25. svibnja 2018.
PDF Suglasnost na imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka, 25. svibnja 2018.

Pravo na pristup informacijama

PDF Katalog informacija, 29. siječnja 2016.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, 17. veljače 2017.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu, 31. siječnja 2019.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu, 31. siječnja 2020.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu, 31. siječnja 2022.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022., XLSXIzvješće, 07. veljače 2023.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023., XLSXIzvješće, 31. siječnja 2024.
PDF Zakon o pravu na pristup informacijama, 09. kolovoza 2015.
PDF Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika, 28. listopada 2010.

Poslovanje

PDF Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda, 17. siječnja 2022.
PDF Odluka o načinu dodjele i korištenju parkirališnih mjesta u garaži i ključeva za vanjsku rampu Fakulteta, 20. rujna 2021.
PDF Pravilnik o prijavi i praćenju vođenja projekata, 30. prosinca 2019.
PDF Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, 18. prosinca 2019.
PDF Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, 09. ožujka 2020.
PDF Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, 22. listopada 2019.
PDF Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga, 22. listopada 2019.
PDF Procedura zaprimanja računa, 22. listopada 2019.
PDF Procedura blagajničkog poslovanja, 2. siječnja 2023.
PDF Procedura praćenja i naplate vlastitih sredstava, 25. veljače 2016.
PDF Pravilnik o radu, 8. listopada 2015.
PDF Pravilnik o ustroju radnih mjesta, 15. prosinca 2016.
PDF Prijedlog dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta
PDF Etički kodeks, 13. srpnja 2022.
PDF Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća i vijeća zavoda,  srpanj 2023.
PDF Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine, 4. ožujka 2011.
PDF Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 10. siječnja 2023.
PDF Pravilnik o načinu raspodjele i korištenja prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti fakulteta, 21. travnja 2015.
PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu, 29. siječnja 2016.
PDF Pravilnik o oduzimanju akademskog naziva, 14. studenog 2018.
PDF Procedura nabave intelektualnih i osobnih usluga, 4. listopada 2017.

Nastava

PDF Odluka o izmjeni pravilnika o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa razmjene, 15. svibnja 2019.
PDF Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata i viših asistenata, rujan 2023.
PDF Pravilnik o izradi i obrani završnog rada na prediplomskim studijama, 17. travnja 2019.
PDF Pravilnik o stručnoj praksi, 20. rujna 2017.
PDF Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada, 29. ožujka 2013.
PDF Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa razmjene, 5. ožujka 2013.
PDF Pravilnik o izdavanju znanstveno-nastavne literature, 5. ožujka 2013.
PDF Pravilnik o doktorskom studiju, srpanj 2023.
PDF Pravilnik o izdavanju potvrde vezane za izjednačavanje stručnih i akademskih naziva, prosinac 2008.
PDF Pravilnik o akademskom priznanju, 30. travnja 2008.
PDF Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata, 18. ožujka 2010.

Dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja

PDF Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, 07. prosinca 2018.
PDF Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, 31. srpnja 2015.
PDF Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti vezano uz izvođenje studijskog programa-EIT, 21. ožujka 2017.
PDF Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti vezano uz izvođenje studijskog programa-Strojarstvo, 21. ožujka 2017.
PDF Akreditacijska preporuka za sve studijske programe, 26. studenog 2012.

Unaprjeđenje kvalitete

UNAPRJEĐENJE KVALITETE

FESB se aktivno i dosljedno opredjeljuje za trajno poboljšavanje kvalitete svog cjelokupnog nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada uz uvažavanje nacionalnih i međunarodnih standarda, povezivanjem dosadašnjeg iskustva i svih aktivnosti koje su ga do danas istakle kao jednu od vodećih visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj.

PDF Članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 18. listopada 2023.
PDF Članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 15. listopada 2021.
PDF Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, 20. siječnja 2023.

Opći akti

PDF Priručnik osiguranja kvalitete, 24. travnja 2018.
PDF Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete, 20. rujna 2017.
PDF Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, rujan 2023.
PDF Politika kvalitete, 18. prosinca 2013.

Akcijski planovi

PDF Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2023./2024., 2. studenoga 2023.
PDF Akcijski plan prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2017.-2021. za 2020. godinu, 22. siječnja 2020.
PDF Izvješće o izvršenju Akcijskog plana prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2017.-2021. za 2019. godinu, 22. siječnja 2020.
PDF Akcijski plan FESB-a za 2019. godinu prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2017.-2021., 19. prosinca 2018.
PDF Izvješće o izvršenju Akcijskog plana za 2017.-2018. prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2017.-2021., 19. prosinca 2018.
PDF Akcijski plan FESB-a za napredno jednogodišnje razdoblje prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2017.-2021., 1. rujna 2017.
PDF Izvješće o izvršenju akcijskog plana prema Strategiji Fakulteta za razdoblje 2012.-2016., 1. lipnja 2017.

Izvješća Odbora za unaprjeđenje kvalitete

PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 2. studenog 2023.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 28. studenog 2022.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 4. studenog 2021.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 12. listopada 2020.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 6. listopada 2019.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 5. studenog 2018.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 7. studenog 2017.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 8. studenog 2016.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 15. listopada 2014.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 17. travnja 2013.
PDF Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 20. lipnja 2012.

Unutarnja prosudba

PDF Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete, 24. svibnja 2024.

PDF Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete, 23. studenog 2016.
PDF Očitovanje o izvješću o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete FESB-a i plan aktivnosti u fazi naknadnog praćenja, 19. siječnja 2017.

Ankete

PDF Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2022./2023.
PDF Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja kvalitete stručne prakse u akademskoj godini 2022./2023.
PDF Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija u ak. godini 2022./2023.
PDF Rezultati ankete o uvjetima nastavničkog rada za akademsku godinu 2022./2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u zimskom semestru akademske godine 2022./2023., 21. travnja 2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2021./2022., 20. siječnja 2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana kvaliteta stručne prakse u akademskoj godini 2021./2022., 28. studenoga 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022., 28. studenog 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2021./2022., 28. studenog 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u zimskom semestru akademske godine 2021./2022., 25. travnja 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2020./2021., 10. prosinca 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., 4. studenog 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2020./2021., 12. srpnja 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u zimskom semestru akademske godine 2020./2021., 1. lipnja 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2019./2020., 4. prosinca 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., 16. studenog 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2019./2020., 10. rujna 2020.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj studentskoj anketi u zimskom semestru akademske godine 2019/2020., 3. lipnja 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2018./2019., 10. prosinca 2019.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj studentskoj anketi u ljetnom semestru ak. godine 2018.-2019., 5. studenoga 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2018.-2019., 26. kolovoza 2019.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semstar akademske godine 2018.-2019., 13. lipnja 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2017.-2018., 12. veljače 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2017.-2018., 10. prosinca 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semstar akademske godine 2017.-2018, 02. studenog 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semstar akademske godine 2017.-2018, 14. lipnja 2018.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2016.-2017. , 8. siječnja 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2016.-2017., 9. listopada 2017.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2015.-2016., 29. travnja 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2015.-2016., 13. siječnja 2017.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2014.-2015., 29. travnja 2014.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2014.-2015., 29. travnja 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2013.-2014.,15. listopada 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2013.-2014., 18. lipnja 2014.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2012.-2013., 16. listopada 2013.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2012.-2013., 17. travnja 2013.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2011.-2012., 21. studenog 2012.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2011.-2012., 20. lipnja 2012..
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2016.-2017. , 11. rujna 2017.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2015.-2016. , 8. studenog 2016.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana cjelokupna razna studijana Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2015.-2016. , 13. siječnja 2017.

JAVNA NABAVA I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Javna nabava i financijska izvješća

Planovi nabave, okvirni sporazumi i ugovori te financijska izvješća.

Javna nabava

PDF Plan nabave 2024.
PDF Plan nabave 2023.
PDF Plan nabave 2022.
PDF Plan nabave 2021.
PDF Plan nabave 2020.
PDF Plan nabave 2019.
PDF Popis gospodarskih subjekata s kojima je FESB u sukobu interesa
URL Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 2018. godine
PDF Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
PDF Okvirni sporazumi (do kraja 2011), 26. ožujka 2014.
PDF Ugovori (do kraja 2011), 26. ožujka 2014.

Financijska izvješća

PDF Financijsko izvješće 2014.
PDF Financijsko izvješće 2015.
PDF Financijsko izvješće 2016.
PDF Financijsko izvješće 2017., 31. siječnja 2018.
PDF Financijsko izvješće 2018., 01. veljače 2019.
PDF Financijsko izvješće 2019., 31. siječnja 2020.
PDF Financijsko izvješće 2020., 01. veljače 2021.
PDF Financijsko izvješće 2021., 31. siječnja 2022.
PDF Financijsko izvješće 2022., DOCBilješke, XLSXIzvješće, 30. siječnja 2023.
PDF Financijsko izvješće 2023, DOCBilješke, XLSXIzvješće, 31. siječnja 2024.

Izvješća o trošenju sredstava

PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – lipanj 2024.
PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – svibanj 2024.
PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – travanj 2024.
PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – ožujak 2024.
PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – veljača 2024.
PDF Izvješće o utrošenim sredstvima – siječanj 2024.

Planovi

PDF Financijski plan 2020.-2022., 20. prosinca 2019.
PDF Financijski plan 2021.-2023., 18. prosinca 2020.
PDF Financijski plan 2022.-2024., 10. prosinca 2021.
PDF Financijski plan 2023.-2025., 14. prosinca 2022.
PDF Polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2023., 1. rujna 2023.
PDF Financijski plan 2024.-2026., 13. prosinca 2023.
PDF Izvršenje financijskog plana za 2023., 1. ožujka 2024.

KORISNI OBRASCI

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/13, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti slanjem ispunjenog obrasca (DOC, PDF) poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.