Izdavačka djelatnost

Vlastita izdavačka djelatnost

U okviru vlastite izdavačke djelatnosti na FESB-u je do sada izdano 17 sveučilišnih udžbenika i 18 skripta.

U proteklom razdoblju, od 2012. do 2016. godine, okviru vlastite izdavačke djelatnosti na FESB-u je izdano 33 djela od čega 3 sveučilišna udžbenika, 3 skipta, 6 tiskanih zbornika radova te 21 zbornik radova u elektroničkom izdanju.

 

Časopisi

Fakultet u suradnji s Udrugom za komunikacijske i informacijske tehnologije od 2005. godine izdaje znanstveni časopis Journal of Communications Software and Systems koji je citiran u bazama Web of Science i Scopus te ima potporu međunarodne udruge IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) te je u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu suizdavač znanstvenog časopisa International Journal for Engineering Modelling koji je citiran u bazi Scopus.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

International Journal for Engineering Modelling

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Journal of Communications Software and Systems

Časopisi

Fakultet u suradnji s Udrugom za komunikacijske i informacijske tehnologije od 2005. godine izdaje znanstveni časopis Journal of Communications Software and Systems koji je citiran u bazi Scopus i ima potporu međunarodne udruge IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) te je u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu suizdavač znanstvenog časopisa International Journal for Engineering Modelling koji je citiran u bazi Scopus.

International Journal for Engineering Modelling

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Journal of Communications Software and Systems

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje