Prostori
R. Boškovića 32, 21000 Split

Zgrada fakulteta

U sadašnjoj zgradi FESB-a nalazi se jedan veliki (450 mjesta) i osam manjih amfiteatra (100 – 150 mjesta svaki), devetnaest predavaonica, osam učionice, 77 laboratorija, računski centar, biblioteka sa oko 13000 knjiga i oko 250 naslova časopisa, 180 kabineta za nastavnike, restoran za studente i osoblje, kafe-bar, dvije skriptarnice – fotokopirnice i garaža. U okolišu Fakulteta smještena su velika parkirališta, te sportsko rekreacijski centar sa tri tenis igrališta, dva igrališta za košarku, te po jednim igralištem za rukomet i odbojku.

R. Boškovića 32, 21000 Split

Zgrada fakulteta

U sadašnjoj zgradi FESB-a nalazi se jedan veliki (450 mjesta) i osam manjih amfiteatra (100 – 150 mjesta svaki), devetnaest predavaonica, osam učionice, 77 laboratorija, računski centar, biblioteka sa oko 13000 knjiga i oko 250 naslova časopisa, 180 kabineta za nastavnike, restoran za studente i osoblje, kafe-bar, dvije skriptarnice – fotokopirnice i garaža. U okolišu Fakulteta smještena su velika parkirališta, te sportsko rekreacijski centar sa tri tenis igrališta, dva igrališta za košarku, te po jednim igralištem za rukomet i odbojku.

Amfiteatri

A100

Površina: 350 kvadratnih metara
Kapacitet: 456 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A101

Površina: 150 kvadratnih metara
Kapacitet: 139 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A102

Površina: 150 kvadratnih metara
Kapacitet: 139 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A301

Površina: 120 kvadratnih metara
Kapacitet: 110 mjesta za studente
Kat: 2.kat

A302

Površina: 120 kvadratnih metara
Kapacitet: 110mjesta za studente
Kat: 2.kat

B401

Površina: 128 kvadratnih metara
Kapacitet: 126 mjesta za studente
Kat: 3.kat

B402

Površina: 106 kvadratnih metara
Kapacitet: 110 mjesta za studente
Kat: 3.kat

C501

Površina: 105 kvadratnih metara
Kapacitet: 126 mjesta za studente
Kat: 4.kat

C502

Površina: 105 kvadratnih metara
Kapacitet: 126 mjesta za studente
Kat: 4.kat

Učionice

A103

Površina: 73,50 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A104

Površina: 73,50 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A105

Površina: 73,50 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: prizemlje

A106

Površina: 73,50 kvadratnih metara
Kapacitet: 56  mjesta za studente
Kat: prizemlje

A320

Površina:
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: 2.kat

C401

Površina: 70 kvadratnih metara
Kapacitet:  56 mjesta za studente
Kat: 3.kat

C402

Površina: 70 kvadratnih metara
Kapacitet:  56 mjesta za studente
Kat: 3.kat

C403

Površina: 70 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: 3.kat

TCR

Svojstva: platno, projektor
Kapacitet:  28 mjesta
Kat: prizemlje

A242

Površina: 80.5 kvadratnih metara
Kapacitet:  58 mjesta
Kat: 1. kat

A243

Površina: 98 kvadratnih metara
Kapacitet:  64 mjesta
Kat: 1. kat

Računalni laboratoriji

B320

Površina:70 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: 2. kat

B420

Površina: 73,38 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: 3. kat

B525

Površina: 73,38 kvadratnih metara
Kapacitet: 56 mjesta za studente
Kat: 4. kat

B526

Površina: 96,60 kvadratnih metara
Kapacitet:  56 mjesta za studente
Kat: 4. kat

9
Amfiteatara
10
Predavaonica
95
Laboratorija
11
Računalnih učionica
29477
Metara kvadratnih
9
Amfiteatara
10
Predavaonica
95
Laboratorija
11
Računalnih učionica
29477
Metara kvadratnih
Ostali prostori

2 menze
sportski tereni
fotokopirnica i skriptarnica
kafić Indeks
CarNet čvorište za Dalmaciju
PICS

Ostali prostori

2 menze
sportski tereni
fotokopirnica i skriptarnica
kafić Indeks
CarNet čvorište za Dalmaciju
PICS