Unaprjeđenje kvalitete

Politika kvalitete

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu se politikom kvalitete aktivno i dosljedno opredjeljuje za trajno poboljšavanje kvalitete svog cjelokupnog nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada uz uvažavanje nacionalnih i međunarodnih standarda, povezivanjem dosadašnjeg iskustva i svih aktivnosti koje su ga do danas istakle kao jednu od vodećih visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji uspješnosti politike kvalitete Fakulteta procjenjuju se unutarnjim i vanjskim vrednovanjima, redovitim anketama svih dionika prema „Priručniku za osiguravanja kvalitete“, u skladu s misijom i vizijom Fakulteta. Sustav osiguravanja kvalitete usmjeren je prema kontinuiranom praćenju i osiguravanju izvrsnosti nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te prema studentima, zaposlenicima, kao i poslodavcima i gospodarstvenicima.

Misija
Vizija
Cilj

Misija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Fakulteta uz puno sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada. Dionici su unutarnji i vanjski. Unutarnjim dionicima sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Fakulteta smatraju se studenti, nastavnici, suradnici, administrativno-tehničko osoblje i uprava. Vanjski dionici (ostale razine sustava obrazovanja, gospodarstvo, lokalna i državna uprava, kultura, zdravstvo i dr.) uključeni su u provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta i kao izvor podataka za vrednovanje.

Vizija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja Fakulteta, a u skladu s misijom.

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je razvoj i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje rada Fakulteta te koordiniranje razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Fakulteta u svim područjima njegovog djelovanja.

Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Od 2009. godine na Fakultetu djeluje Odbor za unaprjeđenje kvalitete FESB-a, koji u suradnji s dekanom i prodekanima,  organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.

Odbor surađuje s drugim Odborima pri sastavnicama Sveučilišta, djeluje zajednički sa Centrom za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i svi zajedno dijele i odgovornost za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta.

Strategija razvoja

  • poticanje redovitih rasprava o kvaliteti i širenju kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice,
  • razvoj, organizacija i provođenje vrjednovanja i samovrjednovanja potrebnih za istraživanje različitih vidova kvalitete visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada,
  • poticanje stalnog prikupljanja informacija od studenata i nastavnog osoblja i osiguravanje djelovanja na temelju tih informacija,
  • primjena i razrada standarda kvalitete,
  • razvoj vlastitih mehanizama za unaprjeđenje kvalitete,
  • poticanje suradnje Fakulteta s nastavnim bazama s ciljem unaprjeđenje kvalitete stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada,
  • razmjena primjera dobre prakse među sastavnicama Sveučilišta,
  • osiguravanje napretka nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog osoblja.
opći akti
akcijski planovi
Izvješća Odbora za unaprjeđenje kvalitete
Unutarnja prosudba
Ankete
Ankete

PDF Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2022./2023.
PDF Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja kvalitete stručne prakse u akademskoj godini 2022./2023.
PDF Rezultati ankete o uvjetima nastavničkog rada za akademsku godinu 2022./2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u zimskom semestru akademske godine 2022./2023., 21. travnja 2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2021./2022., 20. siječnja 2023.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana kvaliteta stručne prakse u akademskoj godini 2021./2022., 28. studenoga 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022., 28. studenog 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2021./2022., 28. studenog 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu kvalitete nastavnog rada u zimskom semestru akademske godine 2021./2022., 25. travnja 2022.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2020./2021., 10. prosinca 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., 4. studenog 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2020./2021., 12. srpnja 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u zimskom semestru akademske godine 2020./2021., 1. lipnja 2021.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku akademske godine 2019./2020., 4. prosinca 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi za procjenu kvalitete održavanja nastave na daljinu u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., 16. studenog 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2019./2020., 10. rujna 2020.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj studentskoj anketi u zimskom semestru akademske godine 2019/2020., 3. lipnja 2020.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2018./2019., 10. prosinca 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2018.-2019., 26. kolovoza 2019.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj studentskoj anketi u ljetnom semestru ak. godine 2018.-2019., 5. studenoga 2019.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2018.-2019., 13. lipnja 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2017.-2018., 12. veljače 2019.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2017.-2018., 10. prosinca 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2017.-2018, 02. studenog 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2017.-2018, 14. lipnja 2018.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2016.-2017. , 8. siječnja 2018.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2016.-2017., 9. listopada 2017.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2015.-2016., 29. travnja 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2015.-2016., 13. siječnja 2017.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2014.-2015., 29. travnja 2014.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2014.-2015., 29. travnja 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2013.-2014.,15. listopada 2016.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2013.-2014., 18. lipnja 2014.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2012.-2013., 16. listopada 2013.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2012.-2013., 17. travnja 2013.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za ljetni semestar akademske godine 2011.-2012., 21. studenog 2012.
PDF Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi za zimski semestar akademske godine 2011.-2012., 20. lipnja 2012..
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2016.-2017. , 11. rujna 2017.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi za vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini 2015.-2016. , 8. studenog 2016.
PDF Izvješće o provedenoj studentskoj anketi kojom je vrednovana cjelokupna razna studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2015.-2016. , 13. siječnja 2017.