Jesenski rok

Upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija

Upisom na sveučilišni prijediplomski studij napravili ste prvi korak na putu do uspješnog akademskog građanina i prvi korak ka stjecanju titule sveučilišnog prvostupnika struke. Ako razmišljate o upisu na FESB, razmislite o upisivanju prijediplomskog studija – naši prijediplomski studiji su idealna osnova za stjecanje stručnosti u svom poslu, kao i za daljnji nastavak fakultetskog obrazovanja, bilo u vašoj, bilo u nekoj od srodnih grana tehnike. Kojim koracima i kako se upisati na prijediplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine sveučilišnog prijediplomskog studija upisuju koristeći modul Studomat.

Jesenski rok

Upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija

Upisom na sveučilišni prijediplomski studij napravili ste prvi korak na putu do uspješnog akademskog građanina i prvi korak ka stjecanju titule sveučilišnog prvostupnika struke. Ako razmišljate o upisu na FESB, razmislite o upisivanju prijediplomskog studija – naši prijediplomski studiji su idealna osnova za stjecanje stručnosti u svom poslu, kao i za daljnji nastavak fakultetskog obrazovanja, bilo u vašoj, bilo u nekoj od srodnih grana tehnike. Kojim koracima i kako se upisati na prijediplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine sveučilišnog prijediplomskog studija upisuju koristeći modul Studomat.

Koraci za upis prve godine sveučilišnog prijediplomskog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za upis na FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang list
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA   25
RAČUNARSTVO   2
STROJARSTVO   41
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO   28
BRODOGRADNJA   22

* upisna kvota za državljane izvan EU

NAPOMENA

Ako si tijekom srednje škole osvojio/osvojila jedno od prva tri mjesta na državnom ili županijskom natjecanju iz Matematike, Fizike ili Informatike (kategorije: Primjena algoritama i Razvoj softvera), uz položenu državnu maturu, imaš pravo izravnog upisa na FESB. Kako bi iskoristio ovo pravo, original potvrde/diplome/svjedodžbe o postignutom uspjehu trebaš, najkasnije do 30. lipnja 2023. godine, zemaljskom poštom poslati na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – upis I. godine prijediplomskog studija” ili je dostaviti na šalter Studentske službe Fakulteta, koji je otvoren svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati. U popratnoj poruci pritom obvezno trebaš navesti naziv studijskog programa kojeg želiš upisati.

2. Plati upisninu

Svi studenti koji upisuju prvu godinu prijediplomskog studija dužni su platiti upisninu koja iznosi 53,09 EUR. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva, a podaci za uplatu su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2023./2024.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na nekom drugom studijskom programu iste razine, koji se izvodi na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, imaju pravo jednom promjeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, pod uvjetom da su u zadnjoj akademskoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, a nisu stekli kvalifikaciju iste razine. U protivnom, dužni su – pored troškova upisnine – platiti i punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1061,78 EUR. Ukoliko u akademskoj godini 2023./2024. na upisanom studiju ostvare 55 ili više ECTS bodova, pristupnici kojima je novoupisani studij prva promjena studija iste razine, prilikom upisa u akademsku godinu 2024./2025. moći će ponovno ostvariti pravo na subvenciju školarine.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na dva ili više drugih studijskih programa iste razine koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su ranije završili studij iste razine, nemaju pravo na subvenciju školarine iz državnog proračuna te su svake godine do kraja studija prilikom upisa obvezni platiti punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 EUR.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2023./2024.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni kandidati koji su VEĆ BILI UPISANI u redovitom statusu na dva ili više studija. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisnine (53,09 EUR).
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online zahtjev za upis

Upisi u I. godinu prijediplomskih studija trajat će od utorka, 19. rujna 2023. godine, u 10.00 sati do zaključno srijede, 20. rujna 2023. godine, u 20.00 sati.

Kako bi se izbjegli problemi u komunikaciji, mole se kandidati koji su prilikom prijave na državnu maturu naveli adresu elektroničke pošte s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da u sustavu Postani student zamijene navedenu adresu elektroničke pošte s alternativnom adresom elektroničke pošte (npr. pero.peric@gmail.com) koju koriste.

U ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine, nakon objave konačnih upisnih rang lista, svim kandidatima koji su ostvarili pravo upisa, na njihove adrese elektroničke pošte, unesene u sustav Postani student, bit će poslane testne poruke za provjeru ispravnosti adresa. Ukoliko ne primite testnu poruku najkasnije do 20.00 sati u ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine, trebate se u najkraćem mogućem roku javiti na adresu elektroničke pošte brucosi@fesb.hr.

U utorak, 19. rujna 2023. godine, do 10.00 sati, svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa će putem elektroničke pošte dobiti detaljne upute za upis, u kojima će se nalaziti i poveznica na online zahtjev za upis, kojeg trebaju popuniti traženim podatcima i uz kojeg trebaju predati digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u zahtjev za upis, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, pristupnici će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom ponovno predati dopunjeni zahtjev za upis.

Kandidati koji su prethodno već studirali na nekom od studija koji se izvode na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 29. rujna 2023. godine dostaviti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 29. rujna 2023. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

5. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte unutar 3 – 5 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova i/ili ne ispoštuju u cijelosti proceduru upisa gube pravo upisa!

Koraci za upis prve godine sveučilišnog prijediplomskog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za upis na FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang list
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA   25
RAČUNARSTVO   2
STROJARSTVO   41
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO   28
BRODOGRADNJA   22

* upisna kvota za državljane izvan EU

NAPOMENA

Ako si tijekom srednje škole osvojio/osvojila jedno od prva tri mjesta na državnom ili županijskom natjecanju iz Matematike, Fizike ili Informatike (kategorije: Primjena algoritama i Razvoj softvera), uz položenu državnu maturu, imaš pravo izravnog upisa na FESB. Kako bi iskoristio ovo pravo, original potvrde/diplome/svjedodžbe o postignutom uspjehu trebaš, najkasnije do 30. lipnja 2023. godine, zemaljskom poštom poslati na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – upis I. godine prijediplomskog studija” ili je dostaviti na šalter Studentske službe Fakulteta, koji je otvoren svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati. U popratnoj poruci pritom obvezno trebaš navesti naziv studijskog programa kojeg želiš upisati.

2. Plati upisninu

Svi studenti koji upisuju prvu godinu prijediplomskog studija dužni su platiti upisninu koja iznosi 53,09 EUR. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva, a podaci za uplatu su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2023./2024.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na nekom drugom studijskom programu iste razine, koji se izvodi na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, imaju pravo jednom promjeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, pod uvjetom da su u zadnjoj akademskoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, a nisu stekli kvalifikaciju iste razine. U protivnom, dužni su – pored troškova upisnine – platiti i punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1061,78 EUR. Ukoliko u akademskoj godini 2023./2024. na upisanom studiju ostvare 55 ili više ECTS bodova, pristupnici kojima je novoupisani studij prva promjena studija iste razine, prilikom upisa u akademsku godinu 2024./2025. moći će ponovno ostvariti pravo na subvenciju školarine.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na dva ili više drugih studijskih programa iste razine koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su ranije završili studij iste razine, nemaju pravo na subvenciju školarine iz državnog proračuna te su svake godine do kraja studija prilikom upisa obvezni platiti punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 EUR.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2023./2024.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni kandidati koji su VEĆ BILI UPISANI u redovitom statusu na dva ili više studija. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisnine (53,09 EUR).
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online zahtjev za upis

Upisi u I. godinu prijediplomskih studija trajat će od utorka, 19. rujna 2023. godine, u 10.00 sati do zaključno srijede, 20. rujna 2023. godine, u 20.00 sati.

Kako bi se izbjegli problemi u komunikaciji, mole se kandidati koji su prilikom prijave na državnu maturu naveli adresu elektroničke pošte s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da u sustavu Postani student zamijene navedenu adresu elektroničke pošte s alternativnom adresom elektroničke pošte (npr. pero.peric@gmail.com) koju koriste.

U ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine, nakon objave konačnih upisnih rang lista, svim kandidatima koji su ostvarili pravo upisa, na njihove adrese elektroničke pošte, unesene u sustav Postani student, bit će poslane testne poruke za provjeru ispravnosti adresa. Ukoliko ne primite testnu poruku najkasnije do 20.00 sati u ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine, trebate se u najkraćem mogućem roku javiti na adresu elektroničke pošte brucosi@fesb.hr.

U utorak, 19. rujna 2023. godine, do 10.00 sati, svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa će putem elektroničke pošte dobiti detaljne upute za upis, u kojima će se nalaziti i poveznica na online zahtjev za upis, kojeg trebaju popuniti traženim podatcima i uz kojeg trebaju predati digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u zahtjev za upis, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, pristupnici će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom ponovno predati dopunjeni zahtjev za upis.

Kandidati koji su prethodno već studirali na nekom od studija koji se izvode na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 29. rujna 2023. godine dostaviti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 29. rujna 2023. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

5. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte unutar 3 – 5 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova i/ili ne ispoštuju u cijelosti proceduru upisa gube pravo upisa!