Upis u višu godinu studija

Studenti koji ponovno upisuju 1. nastavnu godinu te studenti koji upisuju 2. ili 3. nastavnu godinu sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih, odnosno sveučilišnih diplomskih studija, upis – osim u iznimnim slučajevima – obavljaju u cijelosti na daljinu, putem ISVU modula Studomat. Pravo na upis u višu godinu studija imaju studenti koji ispunjavaju uvjete prema važećem Pravilniku o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Pri upisu se primjenjuje sveučilišni model naplate participacije u troškovima studija, propisan Odlukom Senata od 13. srpnja 2023. godine.

Upis u višu godinu studija

Studenti koji ponovno upisuju 1. nastavnu godinu te studenti koji upisuju 2. ili 3. nastavnu godinu sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih, odnosno sveučilišnih diplomskih studija, upis – osim u iznimnim slučajevima – obavljaju u cijelosti na daljinu, putem ISVU modula Studomat. Pravo na upis u višu godinu studija imaju studenti koji ispunjavaju uvjete prema važećem Pravilniku o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Pri upisu se primjenjuje sveučilišni model naplate participacije u troškovima studija, propisan Odlukom Senata od 13. srpnja 2023. godine.

Koraci

1. Provjeri jesu li ti upisane ocjene iz svih položenih kolegija

Prije započinjanja procesa upisa u višu godinu, obavezno putem modula Studomat provjerite jesu li vam u ISVU sustavu evidentirane ocjene iz svih položenih ispita u akademskoj godini 2023./2024. Za provjeru potrebno je – nakon uspješne prijave u modul Studomat – iz izbornika, smještenog uz lijevi rub zaslona, odabrati stavku Podaci o studiranju i zatim Upisane godine i predmeti. Detaljne upute za snalaženje dostupne su na sljedećoj poveznici.

Ukoliko prilikom provjere otkrijete da u ISVU sustavu nisu vidljive sve ocjene iz kolegija koje ste položili, obratite se predmetnim nastavnicima kako bi vam upisali preostale ocjene. Dokle god vam nisu unesene sve ocjene sa ispitnih rokova u akademskoj godini 2023./2024., NIJE DOZVOLJENO započeti proces upisa više godine studija putem modula Studomat!

2. Obavi upis kolegija zimskog semestra

Upisi u zimski semestar akademske godine 2023./2024. bit će otvoreni od četvrtka, 7. rujna 2023. godine, u 00.00 sati i trajat će sve do četvrtka, 28. rujna 2023. godine, do 23.59 sati, a obavljat će se putem modula Studomat. Ako ne upišete iduću akademsku godinu u propisanom roku, smatrat će se da ste odustali od studija!

Studenti koji upisuju jedan ili više kolegija, bilo iz zimskog ili iz ljetnog semestra, po treći ili četvrti put te studenti koji su predali molbu ili im je već odobreno mirovanje studentskih obveza u tekućoj akademskoj godini NE MOGU se upisati putem modula Studomat, već trebaju slijediti upute iz točke 6. (Što ako ne mogu obaviti upis putem Studomata?).

Prije upisa zimskog semestra putem modula Studomat, obavezno u sustavu FESB Nastava proučite izvedbeni plan druge i treće nastavne godine upisanog studija. To je prilika da se upoznate sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija, što će vam pomoći pri odabiru izbornih (ponekad i obveznih) kolegija te će vam omogućiti da steknete jasnu predodžbu o svom studiju. Za upis putem modula Studomat nabolje je prethodno sastaviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija.

Nadalje, prije samog upisa potrebno je detaljno proučiti upute za upis godine putem modula Studomat, koje se nalaze na sljedećoj poveznici. (Tijekom rada, za povratak na prethodni zaslon NE KORISTITE opciju web preglednika, nego OBAVEZNO KORISTITE PONUĐENU OPCIJU koja se nalazi u DONJEM DESNOM UGLU ZASLONA i obratite pozornost na poruke koje se ispisuju u gornjem lijevom uglu zaslona.)

Općenito, pri upisu zimskog semestra putem modula Studomat svi kolegiji koje je student upisao prošle akademske godine, a nije ih položio, automatski se upisuju ponovno pa se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih zimskih semestara;
 • je li student upisao sve izborne kolegije z prethodnih zimskih semestara, u skladu s pravilima grupa opisanim u nastavnom programu.

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije student treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih;
 • koje grupe izbornih kolegija postoje u semestru koji upisuje i koja su pravila za upis.

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koju student upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova kako bi popunio propisanu kvotu, koja iznosi minimalno 25, a maksimalno 32 ECTS boda po semestru;
 • ako kvota nije popunjena, studentu će biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete;
 • ako ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra, student ne može zadovoljiti minimalnu propisanu kvotu, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Jednom kada stisnete gumb “Upiši”, odabrane kolegije više nije moguće brisati ili mijenjati! Svakako, nakon završetka postupka upisa, ne zaboravite u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, provjeriti jesu li svi odabrani kolegiji ispravno upisani.

Studenti koji upisuju završnu godinu studija (treću prijediplomskog ili drugu diplomskog), prema Odluci Fakultetskog vijeća mogu na godišnjoj razini upisati do 75 ECTS bodova, uz uvjet da s tim bodovima mogu upisati sve preostale kolegije, uključujući i Završni ili Diplomski rad. Kolegiji za koje nemaju ispunjene preduvjete za upis, koje im Studomat neće dozvoliti da upišu, ovim studentima bit će automatski dodani na upisni list po završetku upisa.

U slučaju da vam, iz bilo kojeg razloga, modul Studomat ne dozvoljava da na zadovoljavajući način dovršite svoj upis, prekinite postupak, izađite iz modula Studomat i pošaljite upit sa detaljnim opisom nastalog problema na adresu online-upisi@fesb.hr. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)! Upis kolegija i, na kraju, upis godine u ISVU, opet možete započeti ponovnim pristupanjem modulu Studomat.

3. Plati upisninu i participaciju u troškovima studija (ako je potrebno)

Troškove upisnine i participaciju u troškovima studija (ako ju je student obvezan platiti) potrebno je podmiriti odmah po obavljenom upisu kolegija zimskog semestra, a najkasnije do petka, 29. rujna 2023. godine. Iznose upisnine i participacije u troškovima studija ne smije se zaokruživati, već treba uplatiti točno onoliko koliko je naznačeno u nastavku! Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva. Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti ispravno zavedena u ISVU sustavu!

Potvrdu o uplati troškova upisnine te potvrdu o uplati participacije u troškovima studija (ako je primjenjivo) potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. (Iz poslanih potvrda treba biti jasno vidljivo da je nalog za plaćanje izvršen, a ne da je samo autoriziran ili poslan na odobravanje.) Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i navedeni trošak upisnine. Prilikom slanja potvrda u naslovu (engl. subject) prateće poruke obavezno navedite naziv i oznaku studijskog programa na kojem studirate, dok u tijelu poruke trebate navesti svoje puno ime i prezime te jedinstveni matični broj (JMBAG) studenta, kojeg možete pročitati sa svoje studentske iskaznice (vidi sliku).

a. UPISNINA

Svi studenti koji upisuju višu godinu studija, bez obzira na to plaćaju li ili ne participaciju u troškovima studija, dužni su platiti upisninu koja iznosi 46,45 €. Podaci za uplatu troškova upisnine su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2024./2025.

b. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

Iznos participacije ovisi o statusu studenta, a određuje se prema sljedećim pravilima:

 1. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu na kojem studiraju, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenata s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 % oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti te studenti iz sustava alternativne skrbi, prilikom upisa u višu godinu studija ne plaćaju participaciju;
 2. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli od 30 do 54 ECTS boda na studijskom programu na kojem studiraju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju razmjerni dio participacije, prema sljedećem izračunu;
 3. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli manje od 30 ECTS bodova na studijskom programu na kojem studiraju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 4. Studenti koji nisu završili studij u razdoblju koje je najviše godinu dana dulje od propisanog trajanja studija, ne računajući godine provedene u mirovanju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 5. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija ponovno upisuju SAMO završni ili diplomski rad, bez obzira na duljinu studiranja ili broj ponavljanja, plaćaju 1/10 pune participacije, u iznosu od 106,18 €;
 6. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po treći put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 7. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po četvrti put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, plaćaju 150 % pune participacije, u iznosu od 1592,67 €;
 8. Studenti kojima su u akademskoj godini 2023./2024. mirovale studentske obveze, prilikom upisa u novu akademsku godinu ne plaćaju participaciju.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2024./2025.

Važno!

Moguće je da podatak o participaciji u troškovima studija kojeg se može pronaći u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Pregled školarina, nije korektno izračunat, jer u ISVU sustavu nisu ugrađena gore navedena pravila (4.-8.) koja se primjenjuju kod određivanja visine participacije koju je potrebno platiti. Stoga vam se savjetuje da pri utvrđivanju iznosa participacije DOBRO PROUČITE I DOSLOVCE SLIJEDITE gore navedena pravila, a ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko iznosa, koji trebate uplatiti, PRIJE PLAĆANJA pošaljite upit na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr, kako bi vam se obračun do kraja razjasnio i po potrebi korigirao. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)!

4. Obavi upis kolegija ljetnog semestra

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2023./2024. bit će otvoreni od ponedjeljka, 2. listopada 2023. godine, u 00.00 sati i trajat će sve do petka, 6. listopada 2023. godine, do 23.59 sati, a obavljat će se putem modula Studomat.

Prije samog upisa potrebno je detaljno proučiti upute za upis kolegija putem modula Studomat, koje se nalaze na sljedećoj poveznici. (Tijekom rada, za povratak na prethodni zaslon NE KORISTITE opciju web preglednika, nego OBAVEZNO KORISTITE PONUĐENU OPCIJU koja se nalazi u DONJEM DESNOM UGLU ZASLONA i obratite pozornost na poruke koje se ispisuju u gornjem lijevom uglu zaslona.)

Općenito, pri upisu zimskog semestra putem modula Studomat svi kolegiji koje je student upisao prošle akademske godine, a nije ih položio, automatski se upisuju ponovno pa se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih zimskih semestara;
 • je li student upisao sve izborne kolegije z prethodnih zimskih semestara, u skladu s pravilima grupa opisanim u nastavnom programu.

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije student treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih;
 • koje grupe izbornih kolegija postoje u semestru koji upisuje i koja su pravila za upis.

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koju student upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova kako bi popunio propisanu kvotu, koja iznosi minimalno 25, a maksimalno 32 ECTS boda po semestru;
 • ako kvota nije popunjena, studentu će biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete;
 • ako ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra, student ne može zadovoljiti minimalnu propisanu kvotu, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Jednom kada stisnete gumb “Upiši”, odabrane kolegije više nije moguće brisati ili mijenjati! Svakako, nakon završetka postupka upisa, ne zaboravite u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, provjeriti jesu li svi odabrani kolegiji ispravno upisani.

U slučaju da vam, iz bilo kojeg razloga, modul Studomat ne dozvoljava da na zadovoljavajući način dovršite svoj upis, prekinite postupak, izađite iz modula Studomat i pošaljite upit sa detaljnim opisom nastalog problema na adresu online-upisi@fesb.hr. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)! Upis kolegija ljetnog semestra opet možete započeti ponovnim pristupanjem modulu Studomat.

5. Provjeri je li tvoj upis obavljen u cijelosti

Svim studentima koji su sve svoje obaveze izvršili u propisanim rokovima te su obavili upis kolegija zimskog i ljetnog semestra, zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, upis godine će biti potvrđen najkasnije do 15. listopada 2023. godine. Ako je upis potvrđen, u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, u polju Upis obavljen u cijelosti stajat će vrijednost DA. 

Svaki je student dužan provjeriti je li njegov/njezin upis uspješno obavljen te se, u slučaju da upis nije potvrđen do gore navedenog datuma, dužan javiti Studentskoj službi, kako bi se utvrdio i otklonio uzrok problema.

6. Što ako ne mogu obaviti upis putem modula Studomat?

Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po treći, odnosno četvrti put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta te svi ostali studenti koji iz bilo kojeg drugog razloga nisu u mogućnosti realizirati upis godine putem modula Studomat, kako bi obavili proceduru upisa trebaju preuzeti i ispuniti obrazac za upis, kojeg je moguće pronaći u nastavku. Navedeni obrazac potrebno je zatim – zajedno s potvrdom o uplati troškova upisnine i potvrdom o uplati participacije u troškovima studija, prema pravilima iz točke 3.b. – najkasnije do petka, 29. rujna 2023. godine, dostaviti na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. U naslovu (engl. subject) poruke elektroničke pošte obavezno navedite oznaku (primjerice, 110/120/130, itd.) i naziv studijskog programa na kojem studirate, dok u tijelu poruke trebate navesti svoje puno ime i prezime te jedinstveni matični broj (JMBAG) studenta, kojeg možete pročitati sa svoje studentske iskaznice (vidi sliku). U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)!

Preuzmi obrazac za upis

Koraci

1. Provjeri jesu li ti upisane ocjene iz svih položenih kolegija

Prije započinjanja procesa upisa u višu godinu, obavezno putem modula Studomat provjerite jesu li vam u ISVU sustavu evidentirane ocjene iz svih položenih ispita u akademskoj godini 2023./2024. Za provjeru potrebno je – nakon uspješne prijave u modul Studomat – iz izbornika, smještenog uz lijevi rub zaslona, odabrati stavku Podaci o studiranju i zatim Upisane godine i predmeti. Detaljne upute za snalaženje dostupne su na sljedećoj poveznici.

Ukoliko prilikom provjere otkrijete da u ISVU sustavu nisu vidljive sve ocjene iz kolegija koje ste položili, obratite se predmetnim nastavnicima kako bi vam upisali preostale ocjene. Dokle god vam nisu unesene sve ocjene sa ispitnih rokova u akademskoj godini 2023./2024., NIJE DOZVOLJENO započeti proces upisa više godine studija putem modula Studomat!

2. Obavi upis kolegija zimskog semestra

Upisi u zimski semestar akademske godine 2023./2024. bit će otvoreni od četvrtka, 7. rujna 2023. godine, u 00.00 sati i trajat će sve do četvrtka, 28. rujna 2023. godine, do 23.59 sati, a obavljat će se putem modula Studomat. Ako ne upišete iduću akademsku godinu u propisanom roku, smatrat će se da ste odustali od studija!

Studenti koji upisuju jedan ili više kolegija, bilo iz zimskog ili iz ljetnog semestra, po treći ili četvrti put te studenti koji su predali molbu ili im je već odobreno mirovanje studentskih obveza u tekućoj akademskoj godini NE MOGU se upisati putem modula Studomat, već trebaju slijediti upute iz točke 6. (Što ako ne mogu obaviti upis putem Studomata?).

Prije upisa zimskog semestra putem modula Studomat, obavezno u sustavu FESB Nastava proučite izvedbeni plan druge i treće nastavne godine upisanog studija. To je prilika da se upoznate sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija, što će vam pomoći pri odabiru izbornih (ponekad i obveznih) kolegija te će vam omogućiti da steknete jasnu predodžbu o svom studiju. Za upis putem modula Studomat nabolje je prethodno sastaviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija.

Nadalje, prije samog upisa potrebno je detaljno proučiti upute za upis godine putem modula Studomat, koje se nalaze na sljedećoj poveznici. (Tijekom rada, za povratak na prethodni zaslon NE KORISTITE opciju web preglednika, nego OBAVEZNO KORISTITE PONUĐENU OPCIJU koja se nalazi u DONJEM DESNOM UGLU ZASLONA i obratite pozornost na poruke koje se ispisuju u gornjem lijevom uglu zaslona.)

Općenito, pri upisu zimskog semestra putem modula Studomat svi kolegiji koje je student upisao prošle akademske godine, a nije ih položio, automatski se upisuju ponovno pa se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih zimskih semestara;
 • je li student upisao sve izborne kolegije z prethodnih zimskih semestara, u skladu s pravilima grupa opisanim u nastavnom programu.

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije student treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih;
 • koje grupe izbornih kolegija postoje u semestru koji upisuje i koja su pravila za upis.

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koju student upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova kako bi popunio propisanu kvotu, koja iznosi minimalno 25, a maksimalno 32 ECTS boda po semestru;
 • ako kvota nije popunjena, studentu će biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete;
 • ako ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra, student ne može zadovoljiti minimalnu propisanu kvotu, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Jednom kada stisnete gumb “Upiši”, odabrane kolegije više nije moguće brisati ili mijenjati! Svakako, nakon završetka postupka upisa, ne zaboravite u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, provjeriti jesu li svi odabrani kolegiji ispravno upisani.

Studenti koji upisuju završnu godinu studija (treću prijediplomskog ili drugu diplomskog), prema Odluci Fakultetskog vijeća mogu na godišnjoj razini upisati do 75 ECTS bodova, uz uvjet da s tim bodovima mogu upisati sve preostale kolegije, uključujući i Završni ili Diplomski rad. Kolegiji za koje nemaju ispunjene preduvjete za upis, koje im Studomat neće dozvoliti da upišu, ovim studentima bit će automatski dodani na upisni list po završetku upisa.

U slučaju da vam, iz bilo kojeg razloga, modul Studomat ne dozvoljava da na zadovoljavajući način dovršite svoj upis, prekinite postupak, izađite iz modula Studomat i pošaljite upit sa detaljnim opisom nastalog problema na adresu online-upisi@fesb.hr. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)! Upis kolegija i, na kraju, upis godine u ISVU, opet možete započeti ponovnim pristupanjem modulu Studomat.

3. Plati upisninu i participaciju u troškovima studija (ako je potrebno)

Troškove upisnine i participaciju u troškovima studija (ako ju je student obvezan platiti) potrebno je podmiriti odmah po obavljenom upisu kolegija zimskog semestra, a najkasnije do petka, 29. rujna 2023. godine. Iznose upisnine i participacije u troškovima studija ne smije se zaokruživati, već treba uplatiti točno onoliko koliko je naznačeno u nastavku! Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva. Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti ispravno zavedena u ISVU sustavu!

Potvrdu o uplati troškova upisnine te potvrdu o uplati participacije u troškovima studija (ako je primjenjivo) potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. (Iz poslanih potvrda treba biti jasno vidljivo da je nalog za plaćanje izvršen, a ne da je samo autoriziran ili poslan na odobravanje.) Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i navedeni trošak upisnine. Prilikom slanja potvrda u naslovu (engl. subject) prateće poruke obavezno navedite naziv i oznaku studijskog programa na kojem studirate, dok u tijelu poruke trebate navesti svoje puno ime i prezime te jedinstveni matični broj (JMBAG) studenta, kojeg možete pročitati sa svoje studentske iskaznice (vidi sliku).

a. UPISNINA

Svi studenti koji upisuju višu godinu studija, bez obzira na to plaćaju li ili ne participaciju u troškovima studija, dužni su platiti upisninu koja iznosi 46,45 €. Podaci za uplatu troškova upisnine su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2024./2025.

b. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

Iznos participacije ovisi o statusu studenta, a određuje se prema sljedećim pravilima:

 1. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu na kojem studiraju, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenata s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 % oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti te studenti iz sustava alternativne skrbi, prilikom upisa u višu godinu studija ne plaćaju participaciju;
 2. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli od 30 do 54 ECTS boda na studijskom programu na kojem studiraju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju razmjerni dio participacije, prema sljedećem izračunu;
 3. Studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. stekli manje od 30 ECTS bodova na studijskom programu na kojem studiraju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 4. Studenti koji nisu završili studij u razdoblju koje je najviše godinu dana dulje od propisanog trajanja studija, ne računajući godine provedene u mirovanju, prilikom upisa u višu godinu studija plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 5. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija ponovno upisuju SAMO završni ili diplomski rad, bez obzira na duljinu studiranja ili broj ponavljanja, plaćaju 1/10 pune participacije, u iznosu od 106,18 €;
 6. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po treći put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, plaćaju punu participaciju, u iznosu od 1061,78 €;
 7. Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po četvrti put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, plaćaju 150 % pune participacije, u iznosu od 1592,67 €;
 8. Studenti kojima su u akademskoj godini 2023./2024. mirovale studentske obveze, prilikom upisa u novu akademsku godinu ne plaćaju participaciju.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2024./2025.

Važno!

Moguće je da podatak o participaciji u troškovima studija kojeg se može pronaći u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Pregled školarina, nije korektno izračunat, jer u ISVU sustavu nisu ugrađena gore navedena pravila (4.-8.) koja se primjenjuju kod određivanja visine participacije koju je potrebno platiti. Stoga vam se savjetuje da pri utvrđivanju iznosa participacije DOBRO PROUČITE I DOSLOVCE SLIJEDITE gore navedena pravila, a ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko iznosa, koji trebate uplatiti, PRIJE PLAĆANJA pošaljite upit na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr, kako bi vam se obračun do kraja razjasnio i po potrebi korigirao. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)!

4. Obavi upis kolegija ljetnog semestra

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2023./2024. bit će otvoreni od ponedjeljka, 2. listopada 2023. godine, u 00.00 sati i trajat će sve do petka, 6. listopada 2023. godine, do 23.59 sati, a obavljat će se putem modula Studomat.

Prije samog upisa potrebno je detaljno proučiti upute za upis kolegija putem modula Studomat, koje se nalaze na sljedećoj poveznici. (Tijekom rada, za povratak na prethodni zaslon NE KORISTITE opciju web preglednika, nego OBAVEZNO KORISTITE PONUĐENU OPCIJU koja se nalazi u DONJEM DESNOM UGLU ZASLONA i obratite pozornost na poruke koje se ispisuju u gornjem lijevom uglu zaslona.)

Općenito, pri upisu zimskog semestra putem modula Studomat svi kolegiji koje je student upisao prošle akademske godine, a nije ih položio, automatski se upisuju ponovno pa se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih zimskih semestara;
 • je li student upisao sve izborne kolegije z prethodnih zimskih semestara, u skladu s pravilima grupa opisanim u nastavnom programu.

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije student treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih;
 • koje grupe izbornih kolegija postoje u semestru koji upisuje i koja su pravila za upis.

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koju student upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova kako bi popunio propisanu kvotu, koja iznosi minimalno 25, a maksimalno 32 ECTS boda po semestru;
 • ako kvota nije popunjena, studentu će biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete;
 • ako ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra, student ne može zadovoljiti minimalnu propisanu kvotu, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Jednom kada stisnete gumb “Upiši”, odabrane kolegije više nije moguće brisati ili mijenjati! Svakako, nakon završetka postupka upisa, ne zaboravite u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, provjeriti jesu li svi odabrani kolegiji ispravno upisani.

U slučaju da vam, iz bilo kojeg razloga, modul Studomat ne dozvoljava da na zadovoljavajući način dovršite svoj upis, prekinite postupak, izađite iz modula Studomat i pošaljite upit sa detaljnim opisom nastalog problema na adresu online-upisi@fesb.hr. U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)! Upis kolegija ljetnog semestra opet možete započeti ponovnim pristupanjem modulu Studomat.

5. Provjeri je li tvoj upis obavljen u cijelosti

Svim studentima koji su sve svoje obaveze izvršili u propisanim rokovima te su obavili upis kolegija zimskog i ljetnog semestra, zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, upis godine će biti potvrđen najkasnije do 15. listopada 2023. godine. Ako je upis potvrđen, u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti, u polju Upis obavljen u cijelosti stajat će vrijednost DA. 

Svaki je student dužan provjeriti je li njegov/njezin upis uspješno obavljen te se, u slučaju da upis nije potvrđen do gore navedenog datuma, dužan javiti Studentskoj službi, kako bi se utvrdio i otklonio uzrok problema.

6. Što ako ne mogu obaviti upis putem modula Studomat?

Studenti koji prilikom upisa u višu godinu studija po treći, odnosno četvrti put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta te svi ostali studenti koji iz bilo kojeg drugog razloga nisu u mogućnosti realizirati upis godine putem modula Studomat, kako bi obavili proceduru upisa trebaju preuzeti i ispuniti obrazac za upis, kojeg je moguće pronaći u nastavku. Navedeni obrazac potrebno je zatim – zajedno s potvrdom o uplati troškova upisnine i potvrdom o uplati participacije u troškovima studija, prema pravilima iz točke 3.b. – najkasnije do petka, 29. rujna 2023. godine, dostaviti na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. U naslovu (engl. subject) poruke elektroničke pošte obavezno navedite oznaku (primjerice, 110/120/130, itd.) i naziv studijskog programa na kojem studirate, dok u tijelu poruke trebate navesti svoje puno ime i prezime te jedinstveni matični broj (JMBAG) studenta, kojeg možete pročitati sa svoje studentske iskaznice (vidi sliku). U obzir će se uzeti samo poruke poslane sa službene studentske adrese elektroničke pošte s domenom Fakulteta (@fesb.hr)!

Preuzmi obrazac za upis