za djelatnike i studente

FESB servisi

nastava

Aplikacija s informacijama o predmetima, djelatnicima, rasporedom, nastavnim planom i programom, ispitnim rokovima.

raspored

Sustav za evidenciju nastave te uvid u osobni raspored svakog studenta, kao i raspored po svim studijima i smjerovima.

elearning

merlin

Sustav za e-učenje namijenjen studentima svih studija. Tu se nalaze sve novosti prodekana za nastavu, kao i studentski forum.

mail

Microsoft 365 usluga koja omogućuje studentima komunikaciju sa svim sudionicima u obrazovnom sustavu fakulteta.

studomat

Sustav za prijavu/odjavu ispita, izbornih predmeta, upise godina. Sustav nudi i uvid u položene ispite, upisane predmete itd.

nastavnički portal

Sustav namjenjen nastavnom osoblju pomoću kojeg je moguće evidentirati ocjene, grupe za nastavu, diplomske ili završne radove.

završni i diplomski

završni/diplomski

Biblioteka diplomskih i završnih radova koja nudi studentima pretraživanje tema koristeći bilo koju kombinaciju pojmova.

DreamSpark

Mogućnost preuzimanja svih Microsoft softwarea (Windows sustava, raznih razvojnih alata) pod MSDNAA licencom.

SharePoint

Servis za elektroničko on-line otvaranje i odobravanje lokalnih i inozemnih zahtjeva za nabavom i putnih naloga.