za djelatnike i studente

FESB servisi

nastava

Aplikacija s informacijama o predmetima, djelatnicima, rasporedom, nastavnim planom i programom, ispitnim rokovima.

raspored

Sustav za evidenciju nastave te uvid u osobni raspored svakog studenta, kao i raspored po svim studijima i smjerovima.

elearning

eLearning

Sustav za e-učenje namijenjen studentima svih studija. Tu se nalaze sve novosti prodekana za nastavu, kao i studentski forum.

mail

Office365 usluga koja omogućuje studentima komunikaciju sa svim sudionicima u obrazovnom sustavu fakulteta.

eUpisi

Sustav za online upise viših godina svih studija na fakultetu. Sustav nudi i izbor mentora na završnom i diplomskom radu.

eIndeks

Virtualna inačica indeksa koja studentima nudi pregled svih kolegija na svakoj godini kao i ocjene iz svakog kolegija.

završni i diplomski

završni/diplomski

Biblioteka diplomskih i završnih radova koja nudi studentima pretraživanje tema koristeći bilo koju kombinaciju pojmova.

dream spark

Mogućnost preuzimanja svih Microsoft softwarea  (windows sustava, raznih razvojnih alata) pod MSDNAA licencom.

SharePoint

Servis za elektroničko on-line otvaranje i odobravanje lokalnih i inozemnih zahtjeva za nabavom i putnih naloga.