Elektrotehnika i informacijska tehnologija
doktorski studij
doktorski studij

Što i koliko vas očekuje na doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije?

Vi koji ste upisali poslijediplomski trebali biste biti veoma zadovoljni; pred vama je pravi užitak. Tri godine koje slijede možda vas pretvore u ‘geeka’ ali možda postanete i slavni. Jer, ovo vam je prilika potpuno se prepustiti ‘svojem’ svijetu, na znanstvenoj osnovi te u maniri uistinu respektabilnog stručnjaka iz tog područja pokazati do tada neviđeno.

Usput, dobit ćete titulu doktora znanosti, ali to nije ništa u usporedbi sa sposobnostima koje ste izoštrili do kraja. Znanstveni timovi, voditelji projekata i istraživači vrebat će priliku da vas uključe u znanstveni rad kojeg može ostvariti svega nekolicina vas.

PDF Elaborat-Elektrotehnika i informacijska tehnologija

poslijediplomski studij

Što i koliko vas očekuje na doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije?

Vi koji ste upisali poslijediplomski trebali biste biti veoma zadovoljni; pred vama je pravi užitak. Tri godine koje slijede možda vas pretvore u ‘geeka’ ali možda postanete i slavni. Jer, ovo vam je prilika potpuno se prepustiti ‘svojem’ svijetu, na znanstvenoj osnovi te u maniri uistinu respektabilnog stručnjaka iz tog područja pokazati do tada neviđeno. Usput, dobit ćete titulu doktora znanosti, ali to nije ništa u usporedbi sa sposobnostima koje ste izoštrili do kraja. Znanstveni timovi, voditelji projekata i istraživači vrebat će priliku da vas uključe u znanstveni rad kojeg može ostvariti svega nekolicina vas.

PDF Elaborat-Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Na temelju provedenog postupka reakreditacije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dodijelila je 2017. godine doktorskom studiju Elektrotehnika i informacijske tehnologije oznaku i certifikat visoke razine kvalitete. Vrijedi napomenuti da je u dosadašnjem vanjskom vrjednovanju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj (iz svih znanstvenih područja) provedenom od strane AZVO-a, samo 6 postiglo “visoku razinu kvalitete”.

saznaj više..

O smjerovima doktorskog studija elektrotehnike i informacijske tehnologije

Znate li da u Italiji svakoga tko je završio neki fakultet zovu „dotore“? Mi smo, naravno, žešći. Da bi vas kod nas netko oslovio s doktore, trebate malo više zasukati rukave. Doktorska razina studiranja donosi vam zvanje i kompetencije doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. To znači da znate: voditi razvoj novih tehnologija, uvoditi nove znanstveno temeljene pristupe projektiranju i proizvodnji, planirati i donositi odluke temeljene na znanstvenim metodama prikupljanja, obrade i analize informacija, sudjelovati u interdisciplinarnom istraživanju na području elektrotehnike, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti. Smjerovi se nastavljaju – na najvišoj akademskoj razini.

 

Elektrotehnika – elektroenergetski sustavi

Znanstveno usmjeravanje u ovom usmjeravanju proširuje i produbljuje znanja diplomiranih inženjera elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Zvanje doktor znanosti obuhvaća iscrpno poznavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku kao i znanstvenih metoda za rješavanje izgradnje, vođenja i usavršavanja elektroenergetskog sustava. Predviđa se da će oni raditi, odnosno voditi znanstvenoistraživačke projekte, biti spremni razvijati i prihvaćati nove tehnologije i odgajati stručni i znanstveni kadar.

 

Elektrotehnika – automatizacija i pogoni

Ovo usmjeravanje uključuje uža polja elektromehaničke pretvorbe energije i električnih strojeva, pretvorbe električne energije i energetske elektronike, automatskog upravljanja tim procesima i odgovarajućim postrojenjima (industrijskim, transportnim,…) i proizvodnim procesima, automatskog upravljanja elektromotornim pogonima, mehatroničkih sustava, električnih sklopnih aparata itd.

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Usmjeravanje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija obuhvaća temeljne discipline teorije informacije i informacijskih mreža, te logičke algebre i teorije automata, modele mreže i operacije s informacijskim tokovima, algoritme upravljanja, programiranje i procesiranje u telekomunikacijama. Studira se problematika telekomunikacijskih mreža, sustava, usluga i tehnologija, te obrađuju složeni modeli, metode i koncepti telekomunikacijske mreže relevantni za inteligentnu i širokopojasnu digitalnu mrežu integriranih usluga. Razrađuju se složeni postupci optimizacije i planiranja telekomunikacijske mreže, te analize i sinteze upravljivih, dijagnostičkih i pouzdanih sustava kao i fenomeni komutiranja i prijenosa informacije do uključivo komutiranja usluga i ultra brzog prijenosa, procesiranja u funkciji procesorskog upravljanja i visokovrijednih funkcija u mreži, te upravljanja mrežom.

 

Računarstvo

Računarstvo je znanstveno i tehničko područje koje u širem smislu obuhvaća izučavanje i korištenje informacije, a posebice procese projektiranja, izvedbe i promjene struktura koje komuniciraju, spremaju i obrađuju informacije. Danas je računarstvo povezano s velikim brojem područja ljudskog djelovanja. Osnovni koncepti su vrlo slični, bilo da se radi o hardverskim ili softverskim sustavima, ili o prirodnim i društvenim sustavima. U skladu s tim potreba za stručnjacima u području računarstva je vrlo velika i obuhvaća potrebe za stručnim korištenjem gotovih rješenja, preko projektiranja, primjene i korištenja vrlo složenih sustava, sve do izvornog znanstvenog rada u području računarstva i u interdisciplinarnim područjima koji se s njim isprepleću.

 

Elektrotehnika i računalno inženjerstvo

Usmjeravajući se prema elektronici student produbljuje znanja i bavi se znanstveno-istraživačkim radom iz elektronike, posebno elektroničke tehnologije, integriranim analognim i digitalnim sklopovima, obradbom signala, elektroničkom instrumentacijom, biomedicinskom elektronikom, te proizvodnjom električne energije u sunčevim ćelijama. Računalno inženjerstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, te zasnivanje postupaka projektiranja i konstrukcije računalnih sustava, te razradu temelja za raznolike primjene u svim područjima ljudske djelatnosti. Usmjeravanje u računalnom inženjerstvu je prvenstveno orijentiran prema hardverskom dijelu računala, ali kako je hardver teško lučiti od softvera, tako se kroz kolegije ovog smjera produbljuju i znanja iz svih znanstvenih grana znanstvenog polja računarstva.

Više informacija o praktičnoj strani studiranja

 Ovdje je i zgodan pregled onoga od čega se sastoji tvoj studij, te pregled svega što čini predmete iz tog studija. Saznaj što obuhvaća pojedini predmet, te pogledaj kako je sve to smješteno u nastavni plan i program da ti nešto ne promakne. Upoznaj profesore, što ih zanima i čime se bave, što su do sada postigli i u čemu su se specijalizirali – naravno na znanstveno-stručnom planu (za ostalo ih potraži na fejsu).

Više informacija o praktičnoj strani studiranja

 Ovdje je i zgodan pregled onoga od čega se sastoji tvoj studij, te pregled svega što čini predmete iz tog studija. Saznaj što obuhvaća pojedini predmet, te pogledaj kako je sve to smješteno u nastavni plan i program da ti nešto ne promakne. Upoznaj profesore, što ih zanima i čime se bave, što su do sada postigli i u čemu su se specijalizirali – naravno na znanstveno-stručnom planu (za ostalo ih potraži na fejsu).