Upis studija prijelazom s drugih studija

Sveučilišni, odnosno stručni studijski program na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje može se upisati i prijelazom s drugih srodnih studijskih programa koji se izvode na drugim visokim učilištima u RH ili izvan nje. Maksimalni broj studenata koji se mogu upisati prijelazom s drugih visokih učilišta ograničen je kapacitetom Fakulteta. U slučaju da prijavljeni broj studenata koji želi prijeći s drugih visokih učilišta prelazi kapacitete Fakulteta obavit će se rangiranje pristupnika prema prosjeku ocjena priznatih kolegija.

Koraci za prijelaz s drugog studija

1. Provjeri zadovoljavaš li uvjete za prijelaz

Studenti mogu prijeći sa drugih visokih učilišta i upisati studijski program na Fakultetu ili promijeniti studijski program ako već studiraju na Fakultetu, samo ako im odgovarajući Odbor za studijske programe na studijskom programu kojeg žele upisati prizna najmanje 30 ECTS bodova. U suprotnom, pristupnici neće moći upisati željeni studijski program na Fakultetu.

 

NAPOMENA

Studenti, koji već studiraju na nekom od studijskih programa na Fakultetu, mogu u tijeku studiranja samo jednom promijeniti studijski program.

2. Predaj molbu za prijelaz

Molba za prijelaz s drugog visokog učilišta ili promjenu studija/smjera/usmjerenja na Fakultetu, podnosi se u pisanom obliku putem službe protokola Fakulteta (soba A 210). Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija na studijskom programu sa kojeg se pristupnik ispisuje;
  2. Pristupnici koji već studiraju na Fakultetu, uz molbu i prijepis ocjena trebaju još priložiti i potvrdu za prijelaz koju mogu dobiti u studentskoj službi;
  3. Pristupnici koji prelaze na FESB s drugih visokih učilišta, uz molbu i prijepis ocjena trebaju još priložiti i ovjereni plan i program studija na koji su bili upisani, a iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih kolegija.
Preuzmi obrazac molbe

NAPOMENA

Svi pristupnici koji žele iskoristiti mogućnost prijelaza prilikom upisa u akademsku godinu 2022./2023., molbu i prateću dokumentaciju trebaju predati ili poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – prijelaz sa drugog studija”, najkasnije do petka, 16. rujna 2022. godine.

3. Sačekaj odluku o upisu kako bi saznao je li ti odobren prijelaz

Na temelju predane pristupnikove dokumentacije, odgovarajući Odbor za studijske programe donosi rješenje o priznavanju kolegija, na temelju koje prodekan za nastavu donosi odluku o upisu odgovarajućeg studijskog programa i godine studija. Uvjeti upisa u odgovarajuću godinu studija i uvjeti za upis kolegija na studiju definirani su u dokumentu ovdje.

4. Plati upisninu i participaciju u troškovima studija

Pristupnici kojima je temeljem odluke prodekana za nastavu odobren prijelaz, dužni su u godini prijelaza platiti upisninu u iznosu od 400,00 kuna i punu participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kuna . (Pri izračunavanju participacije za ostale godine nastavka studija primjenjuje se model koji je definiran u dokumentu ovdje.)

Uplatu troškova upisnine i participacije u troškovima studija moguće je izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva. Prilikom uplate, potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za navedene troškove.

 

Podaci za uplatu troškova upisnine:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Upisnina za ak. god. 2022./2023.

 

Podaci za uplatu participacije u troškovima studija:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija za ak. god. 2022./2023.

5. Prikupi potrebne dokumente

1. Ispisnicu s prethodnog studija
2. Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
3. Domovnicu (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani)
4. Rodni list (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani)
5. Potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani) ili presliku (obje strane) važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
6. Ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;
7. Potvrdu o o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna
8. Potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kn
9. Dvije fotografije veličine 3,5cm x 4,5cm

Ukoliko si dokumente preuzeo putem sustava e-Građani, na upis ih trebaš donijeti otisnute.

NAPOMENA

Pristupnici koji već studiraju na Fakultetu prilikom upisa trebaju priložiti jedino:
1. Ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;
2. Potvrdu o o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna
3. Potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kn

6. Predaj sve dokumente i obavi upis

Nakon što dobiješ obavijest da je tvoja molba za prijelaz odobrena i prikupiš svu potrebnu dokumentaciju, upis možeš obaviti na šalteru Studentske službe Fakulteta, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, svakog radnog dana, do ponedjeljka, 26. rujna 2022. godine.