Upis studija prijelazom s drugih studija

Sveučilišni, odnosno stručni studijski program na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje može se upisati i prijelazom s drugih srodnih studijskih programa koji se izvode na drugim visokim učilištima u RH ili izvan nje. Maksimalni broj studenata koji se mogu upisati prijelazom s drugih visokih učilišta ograničen je kapacitetom Fakulteta. U slučaju da prijavljeni broj studenata koji želi prijeći s drugih visokih učilišta prelazi kapacitete Fakulteta obavit će se rangiranje pristupnika prema prosjeku ocjena priznatih kolegija.

koraci za prijelaz s drugih studija

1. Provjeri zadovoljavaš li uvjete za prijelaz

Studenti mogu prijeći sa drugih visokih učilišta i upisati studijski program na Fakultetu ili promijeniti studijski program ako već studiraju na Fakultetu, samo ako im odgovarajući Odbor za studijske programe prizna na studijskom programu kojeg žele upisati najmanje 30 ECTS bodova. U suprotnom slučaju pristupnici neće moći upisati željeni studijski program na Fakultetu.

 

NAPOMENA

Studenti koji već studiraju na nekom od studijskih programa na Fakultetu mogu u tijeku studiranja samo jednom promijeniti studijski program.

2. Prikupi dokumente i ispuni molbu

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI MOLBI:

  1. Ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija na studijskom programu sa kojeg se pristupnik ispisuje;
  2. Pristupnici koji već studiraju na Fakultetu trebaju uz molbu i prijepis ocjena priložiti potvrdu za prijelaz koju mogu dobiti u studentskoj službi;
  3. Pristupnici koji prelaze na FESB s drugih visokih učilišta trebaju uz molbu i prijepis ocjena priložiti i ovjereni plan i program studija na kojem su bili upisani, a iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih kolegija

Molba za prijelaz s drugog visokog učilišta ili promjenu studija/smjera/usmjerenja na Fakultetu, podnosi se u pisanom obliku putem službe protokola Fakulteta (soba A 210). 

Preuzmi obrazac molbe

NAPOMENA

Svi pristupnici koji žele ostvariti pravo na prijelaz molbu i prateću dokumentaciju trebaju predati ili poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – prijelaz sa drugog studija” do 10. rujna tekuće akademske godine.

3. ODLUKA ODBORA, UVJETI UPISA I PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

  1. Na temelju predane pristupnikove dokumentacije odgovarajući Odbor za studijske programe donosi odluku o priznavanju kolegija, na temelju koje prodekan za nastavu donosi odluku o upisu odgovarajućeg studijskog programa i godine studija.
  2. Uvjeti upisa u odgovarajuću godinu studija i uvjeti za upis kolegija na studiju definirani su u dokumentu ovdje.
  3. U godini prijelaza sa studija na studij pristupnici plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija, dok se za ostale godine nastavka studija primjenjuje model koji je definiran u dokumentu ovdje.

4. Prikupi ostale dokumente i priloži prilikom upisa

1. Ispisnicu s prethodnog studija
2. Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
3. Domovnicu (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani)
4. Rodni list (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani)
5. Potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani) ili presliku (obje strane) važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
6. Ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;
7. Potvrdu o o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna
8. Potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kn
9. Dvije fotografije veličine 3,5cm x 4,5cm

Ukoliko si dokumente preuzeo putem sustava e-Građani, na upis ih trebaš donijeti otisnute.

NAPOMENA

Pristupnici koji već studiraju na Fakultetu prilikom upisa trebaju priložiti jedino:
1. Ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;
2. Potvrdu o o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna
3. Potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kn

5. Plati upisninu i donesi uplatnicu

  1. Trebaš donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu 400,00 kn.
  2. Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebaš navesti svoj OIB
  3. Uplatu trebaš napraviti na žiro račun fakulteta HR2823600001102061001 i upisati HR67 u rubrici Model.

 

OBJAŠNJENJE

Uplatnicu za participaciju u troškovima studiranja, trebaš ispuniti na isti način kao i onu za troškove upisa, jedino trebaš za iznos napisati 8.000,00 kn i u opisu plaćanja “Participacija u troškovima studiranja”.

6. Predaj sve dokumente i obavi upis

Kada Odbor donese pozitivnu odluku i prikupiš sve potrebne dokumente, upis možeš obaviti na šalteru Studentske službe Fakulteta u vremenu od 10:00 do 14:00 svakoga dana do ponedjeljka, 27. rujna tekuće akademske godine.