Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, FESB je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na FESB-ovo korporativno mrežno sjedište na adresi https://www.fesb.unist.hr/.

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.fesb.unist.hr/.djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj:

  • Sadržaj pojedinih poveznica i slika nije jasno opisan
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
  • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta.
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • objavljeni video uradci nemaju tekstualni dio koji se izgovara, čime bi gluhe osobe mogle razumjeti sadržaj videa.
  • S obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika, mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.

FESB  radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je u rujnu 2020., primjenom metode samoprocjene.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog portala korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@fesb.hr ili poštom na adresu: Ruđera Boškovića 32, 21 000, Split.

 

Podizanje razine pristupačnosti

FESB će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.