Suradnja

Erasmus+

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus+ zamijenio je 7 ranijih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

 

            

Erasmus koordinator:

Mirjana Simunić
A 217
erasmus@fesb.hr
+385 (21) 305770

FESB je izgradio mostove suradnje s brojnim srodnim ili bliskim ustanovama diljem svijeta. Tako se kroz program ERASMUS ostvaruje sve bogatija razmjena studenata koji imaj priliku vidjeti kako studiranje izgleda izvan naših granica. Osim studenata bogata je razmjena stručnjaka i gostujućih predavača s drugim edukacijskim ili znanstvenim centrima.

  1. Suradnja sa programskim zemljama
  2. Suradnja sa partnerskim zemljama

Kontakt:

Mirjana Simunić
A 217
erasmus@fesb.hr
+385 (21) 305770

FESB je izgradio mostove suradnje s brojnim srodnim ili bliskim ustanovama diljem svijeta. Tako se kroz program ERASMUS ostvaruje sve bogatija razmjena studenata koji imaj priliku vidjeti kako studiranje izgleda izvan naših granica. Osim studenata bogata je razmjena stručnjaka i gostujućih predavača s drugim edukacijskim ili znanstvenim centrima.

  1. Suradnja sa programskim zemljama
  2. Suradnja sa partnerskim zemljama

Suradnja s tvrtkama

Brojni nacionalni, kao i internacionalni giganti iz gospodarstva sa zanimanjem prate FESB, njegove studente, kao i projekte na kojima često zajedno rade. Značajna i trajna suradnja s tvrtkama najbolje se vidi iz odnosa s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla koja je začeta u laboratoriju A317 na FESB-u još prije 30 godina.

Studijski programi Fakulteta temelje se prvenstveno na potrebama gospodarstva i zbog toga je gospodarstvo uključeno u programe studija po više osnova: studenti dio svojih obveza (završni i diplomski radovi te stručna praksa) odrađuju kod gospodarstvenih subjekata, a stručnjaci iz gospodarstva uključeni su u nastavnu djelatnost Fakulteta.

Suradnja sa studentskim udrugama

Na FESB-u se, tradicionalno, oduvijek veliku pažnju poklanjalo radu studentskih udruga ili projektnih skupina. Studenti tako vode radio postaju, veslaju, igraju nogomet ili rade projekte/aplikacije korisne za FESB. Udruga UPS je već svima poznata po bolidu kojeg su, uz veliku potporu FESB-a, gradili nekoliko godina. Vidno mjesto zauzima i DUMP udruga mladih programera čiji članovi svojim besplatnim predavanjima i entuzijazmom iskaču iz okvira redovnih aktivnosti i podižu prag izvrsnosti na način od kojeg korist imaju i studenti i FESB kao njihov ‘domaćin’.

Suradnja sa studentskim udrugama

Na FESB-u se, tradicionalno, oduvijek veliku pažnju poklanjalo radu studentskih udruga ili projektnih skupina. Studenti tako vode radio postaju, veslaju, igraju nogomet ili rade projekte/aplikacije korisne za FESB. Udruga UPS je već svima poznata po bolidu kojeg su, uz veliku potporu FESB-a, gradili nekoliko godina. Vidno mjesto zauzima i DUMP udruga mladih programera čiji članovi svojim besplatnim predavanjima i entuzijazmom iskaču iz okvira redovnih aktivnosti i podižu prag izvrsnosti na način od kojeg korist imaju i studenti i FESB kao njihov ‘domaćin’.