Studiji općenito
radno opterećenje

Što su ECTS bodovi i koja je njihova vrijednost?

Svaki studij ima svoju ‘težinu’ iskazanu kroz broj ECTS bodova koji se ‘sakupljaju’ odabirom predmeta koji čine taj studij. Svaki predmet nosi određeni broj ECTS bodova(zbroj bodova za svaki od oblika nastave). ECTS bod ‘vrijedi’ 30 sati rada. U većini slučajeva radno opterećenje redovitoga studenta u jednoj godini iznosi 1800 sati.

  • 60godišnje opterećenje
  • 30sati rada= 1ECTS bod
  • 1800sati rada godišnje
radno opterećenje

Što su ECTS bodovi i koja je njihova vrijednost?

Svaki studij ima svoju ‘težinu’ iskazanu kroz broj ECTS bodova koji se ‘sakupljaju’ odabirom predmeta koji čine taj studij. Svaki predmet nosi određeni broj ECTS bodova(zbroj bodova za svaki od oblika nastave). ECTS bod ‘vrijedi’ 30 sati rada. U većini slučajeva radno opterećenje redovitoga studenta u jednoj godini iznosi 1800 sati.

60
GODIŠNJE OPTEREĆENJE     

30
SATI RADA= 1ECTS BOD     

1800
SATI RADA GODIŠNJE

Razine studija

FESB nudi jedinstvenu kombinaciju tehničkih, inženjerskih i matematičkih kolegija; točnije pet zasebnih studija. I sada, za trajanja Bolonjskog procesa, naši studenti stječu visoku stručnost i uvažavanje mnogih poslodavaca. Bez obzira na odabrani studij, kao i razinu studija i titulu s kojim ulaze u svijet gospodarstva, studenti FESB-a uživaju ugled ljudi koji znaju razmišljati poput inženjera.

Sveučilišni prijediplomski
Stručni prijediplomski
Sveučilišni diplomski
Doktorski

Prva razina naziva se prijediplomski studij i traje 3 godine (180 ECTS bodova), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik odnosno baccalaureus s naznakom struke. Završetkom preddiplomskog studija stječu se znanja potrebna za obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada, a s druge strane preduvjet je za upis u sljedeći obrazovni stupanj ili diplomski studij.

Na stručnim prijediplomskim studijima koji traju tri godine stječe se 180 ECTS bodova, studenti se osposobljavaju za praktična znanja koja im omogućavaju zapošljavanje na određenim stručnim poslovima. Završetkom stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik s naznakom struke.

Više o pojedinim studijima možete naći na poveznicama: Elektrotehnika, Računarstvo, Brodogradnja, Strojarstvo.

Završetkom diplomskog studija, koji traje dvije godine stječe se 120 ECTS bodova, formira se cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu. Završetkom diplomskog studija stječe se diploma i akademski naziv magistar s naznakom struke..

Više o pojedinim studijima možete naći na poveznicama: Automatika i sustavi, Elektronika i računalno inženjerstvo, Elektrotehnika, Komunikacijska i informacijska tehnologija, Računarstvo, Strojarstvo, Brodogradnja, Industrijsko inženjerstvo.

Treća razina sveučilišnog obrazovanja je doktorski studij, koji se upisuje po završetku diplomskog studija. Doktorski studiji na FESB-u traju tri godine i stječe se akademski stupanj doktora znanosti.

Više o pojedinim studijima možete naći na poveznicama: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Strojarstvo.

 

Na temelju provedenog postupka reakreditacije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dodijelila je 2017. godine doktorskom studiju Elektrotehnika i informacijska tehnologija kao i doktorskom studiju Strojarstvo oznake i certifikate visoke razine kvalitete. Vrijedi napomenuti da je u dosadašnjem vanjskom vrjednovanju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj (iz svih znanstvenih područja) provedenom od strane AZVO-a, samo 6 postiglo “visoku visoke kvalitete”.

video galerija

Open day FESB