Knjižnica

O knjižnici

Fond Knjižnice FESB-a namijenjen je znanstveno-istraživačkom radu nastavnog osoblja te studentima Fakulteta. Početni fond knjižnice (u vremenu njenog osnivanja 1960. god.), sastojao se od 1500 svezaka knjiga i skromnog fonda priručne literature. Danas, knjižnica FESB-a ima fond od 15000 svezaka knjiga i 338 naslova časopisa, od kojih redovito stiže 79 naslova, te zbirku doktorskih disertacija, magisterija i diplomskih radova.

Veći dio fonda, pretežno na engleskom jeziku, obuhvaća stručnu i znanstvenu literaturu iz područja elektrotehnike, informatike, strojarstva, brodogradnje. Preostali dio fonda obuhvaća knjige i udžbenike iz srodnih područja kao što su matematika, fizika te udžbeničku literaturu predviđenu nastavnim programom.

Referentna zbirka knjižnice smještena je u nastavničkoj čitaonici a sastoji se od enciklopedija, rječnika i drugih priručnika. Svojim korisnicima knjižnica pruža usluge međubibliotečne posudbe uključujući nabavu knjiga i članaka iz inozemstva. Za obradu knjižne građe i stvaranje računalnog kataloga koristi se program CROLIST Nacionalne i Sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Knjižnica je spojena na sveučilišnu informatičku mrežu CARNET i uključena u Sustav znanstvenih informacija – podsustav Tehnika s ciljem stvaranja zajedničkih baza podataka dostupnih preko Interneta.

Knjižnični katalog nalazi se na linku: https://library.foi.hr/lib/index.php?B=421

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 sati.

KONTAKT:

Barbara Konjevod

A240

E-mail: barbara.konjevod@fesb.hr

+385 (21) 305740

+385 91 4305740

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 sati.

KONTAKT:

Barbara Konjevod

A240

E-mail: barbara.konjevod@fesb.hr

+385 (21) 305740

+385 91 4305740