Inteligentni sustavi

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Darko Stipaničev

Suradnici

prof. dr. sc. Maja Štula
doc. dr. sc. Ljiljana Šerić
doc. dr. sc. Damir Krstinić
dr. sc. Marin Bugarić
dr. sc. Maja Braović
Dunja Gotovac, mag.ing.

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

 1. inteligentni sustavi
 2. primjena ICT i inteligentnih tehnologija u zaštiti okoliša
 3. napredni postupci digitalne obrade, analize i razumjevanja slike
 4. napredne Internet tehnologije
 5. modeliranje i vođenje kompleksnih sustava,
 6. agentski i multi-agentski sustavi,neizrazite kognitivne mape

Opis laboratorija i opreme

Aktivnosti grupe se realiziraju kroz 4 istraživačka laboratorija i 1 istraživački centar: CIPOP – Centar za istraživanje požara otvorenog prostora (voditelj Darko Stipaničev), LaAIT – Laboratorij za napredne Internet tehnologije (voditelj Maja Štula), LaIS – Laboratorij za inteligentne sustave i umjetnu percepciju (voditelj Ljiljana Šerić), LaADIA – Laboratorij za naprednu digitalnu analizu slike (voditelj Damir Krstinić)

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:


– Sveučilište Las Palmas (Španjolska),
– Sveučilište u Coimbri (Portugal),
– Sveučilište u Gatenburgu (Švedska),
– Sveučilište u L’Aquili (Italia),
– Splitsko – dalmatinska županija,
– Institut za fiziku,
– Državni hidro meteorološki zavod,
– Odašiljači i veze.

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Ostvarena je suradnja sa Sveučilištem Las Palmas na području pojačane stvarnosti i primjene naprednih GIS tehnologija, sa Sveučilištem u Coimbri na području istraživanja požara raslinja, Sveučilištem u Gattenburgu i Sveučilištem u L’Aquili na području programskog inženjerstva. Istraživačka grupa ima dugogodišnju suradnju sa Splitsko – dalmatinskom županijom, Institutom za fiziku i Državnim hidro meteorološkim zavodom posebno vezano uz aktivnosti Centra za istraživanje požara otvorenog prostora.

opis istraživanja

Vidom temeljeni inteligentni opserveri (ViO)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Istraživačke aktivnosti grupe su koncentrirane kako na fundamentalna istraživanja, tako i na primjenjena istraživanja u nekoliko istraživačkih područja. Jedno od njih je primjena inteligentnih sustava i inteligentnih tehnologija u zaštiti okoliša. Ovakva integracija tehnologije i okoliša daje (umjetnu) ‘inteligenciju okoliša’ kao poseban slučaj komunikacijskog okružja nove generacije kod kojeg su aplikacije i servisi fokusirani na ‘korisniku’, a korisnik je sam okoliš kod kojeg se na taj način postiže veći stupanj zaštite i samozaštite.

U okviru ovih istraživanja poseban naglasak je na umjetnoj percepciji, opserverima prirodnih promjena i/ili pojava, primjeni naprednih postupaka digitalne analize i razumjevanja slike te integraciji pojačane stvarnosti u opserverima okoliša.

Drugi dio istraživanja odnosi se na područje primjene suvremenih postupaka umjetne i računske inteligencije u području neinvazivne medicinske dijagnostike, prije svega temeljene na analizi i razumjevanju medicinskih slika.

Treći dio istraživanja odnosi se na područje daljinskih istraživanja (Remote Sensing)  prije svega na analizi i razumjevanju slika snimljenih s niskoletečih letjelica (dronova, UAV) . 

Četvrti dio istraživanja odnosi se na istraživanja vezana uz autonomne plovilice, te postupake vezane uz napredne algoritme upravljanja plovilom sa svrhom ciljane plovidbe. 

Peti dio istraživanja vezan je uz razvoj inteligentnih sustava vezanih uz prepoznavanje pažnje i usmjerenosti ljudskih operatera u sustavima nadzora i nadgledanja.

Program rada za razdoblje od 5 godina

 1. Terenska istraživanja s ciljem prikupljanja referentne baze slika koje će se koristiti kao Graound Truth slike za istraživanja iz područja analiza slika u medicini, posebno u oftamologiji, prepoznavanje regija na pojedinačnim slikama mediteranskog krajolika te prepoznavanja objekata u slikama snimljenih iz niskoletećih letjelica (dronova, UAV).
 2. Uspostave baze Ground Truth slika iz ova tri definirana područja . Baze će biti javno dostupne za sve istraživače međunarodne istraživačke zajednice.
 3. Razvoj postupaka analize i razumjevanja slika iz tri definirana područja temljenih na postupcima umjetne inteligencije, računske inteligencije, strojnog učenja i dubokog učenja.
 4. Razvoj autonomne plovilice, prije svega na pogon vjetrom i sustava autonomnog svrhovitog upravljanja.
 5. Razvoj inteligentnog sustava za prepoznavanja stupnja pažnje operatera u sustavima nadzora i nadgledanja .
 6. Izrada tri doktorske disertacija iz ovih područja i objavljivanje znanstvenih radova u renomiranim časopisima.