Računalni vid i obrada biosignala

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Mirjana Bonković

Suradnici

prof. dr. sc. Mojmil Cecić
prof. dr. sc. Tamara Grujić
doc. dr. sc. Ana Kuzmanić Skelin
doc. dr. sc. Ivo Stančić

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. Razvoj i implementacija senzora i mjernih sustava za izmjeru antropometrijskih parametara I bioelektričnih signala.
  2. Razvoj naprednih algoritama i sustava za klasifikaciju bio signala.
  3. Razvoj naprednih algoritama za klasifikaciju nebalansiranih podataka. Razvoj sustava za inteligentno praćenje vizualnog ponašanja.
  4. Razvoj nosivih senzora za praćenje parametara respiracijskog sustava.
  5. Razvoj algoritama za inteligentno upravljanje vidom (mobilni roboti i letjelice).
  6. Razvoj naprednih algoritama za poboljšavanje kvalitete slike (superrezolucija). Razvoj i primjena algoritama za 3D modeliranje i vizualizaciju

Opis laboratorija i opreme

Svoje aktivnosti grupa ostvaruje radom u dva laboratorija: Laboratorij za mobilnu robotiku i vođenje vidom, te Laboratorij za 3D modeliranje i vizualizaciju u okviru kojih je kvalitetnija računalna oprema nabavljena iz sredstava višegodišnjeg institucionalnog financiranja i sredstava iz drugih projekata u kojima su sudjelovali članovi grupe. Grupa je isto tako, dijelom fakultetskim sredstvima, a dijelom aktivnim angažmanom pojedinaca osigurala i odgovarajuće senzorske komponente, mikroregulatore i mobilne robote/letjelice koje koristi u radu.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:


Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana Odjel za elektroniku
Sveučilište u Dubrovniku
Medicinski fakultet u Splitu
Odjel za pedijatriju, Opća bolnica Dubrovnik
Klinički bolnički centar, Split
Udruga za robotiku
Udruga za automatiku i biomehaniku Zajednica za tehničku kulturu Hrvatski robotički savez
NEIR, d.o.o.

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Sa svim nabrojenim institucijama i ustanovama ostvarili smo uspješnu suradnju tijekom sudjelovanja u različitim zajedničkim aktivnostima. Primjerice, radeći na BICRO projektu surađivali smo sa Odjelom za elektroniku, Sveučilišta u Dubrovniku, kao i s Općom bolnicom u Dubrovniku. Kao rezultat te suradnje prikupljeni su relevantni podaci te razvijeni algoritmi za prepoznavanje karakterističnih bioelektričnih signala. Isto tako, aktivnim učešćem u radu Hrvatskog robotičkog saveza osiguran je dio opreme koji služi u istraživačke svrhe i za izvođenje redovitih nastavnih aktivnosti. Pri realizaciji dvaju projekata koje je financirala Splitsko-dalmatinska županija uspostavljena je suradnja s tvrtkom NEIR.

opis istraživanja

Inteligentne metode za obradu biosignala i okruženja (IMEOBIO)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Predmet interesa projektne grupe vezana je za različite aspekte funkcionalnosti sustava za bioidentifikaciju (osobe ili aktivnosti) te identifikaciju/vizualizaciju okruženja realiziranih korištenjem različitih vrsta senzora koji uključuju video zapis, ali i senzore kao što su akcelerometri, 3D skeneri, magnetometri, IR senzori i sl. 

Obzirom na to da se interes grupe dijelom usmjeren prema bioelektričnim podacima dobivenim primjerice, temeljem EEGa, i/ili fonopneumogranma iz kojih se mogu izvući snažne značajke individualnosti, očekuje se da će teoretski okvir osigurati napredne metode strojnog učenja.
Određeni skup aktivnosti bit će usmjeren na upravljanje mobilnim robotima/plovilima/letjelicama i to u području potrage i spašavanja. Predmet istraživanja vezan je za razvoj algoritama upravljanja mobilnim robotom, ali isto tako i na vizualizacijskim tehnikama proširene stvarnosti kojim se olakšava zadatak kada upravljanje nije potpuno autonomno.
Treća grupa aktivnosti obuhvaća različite postupke 3D modeliranja i virtualizacije koji osiguravaju veću dopadljivost i upotrebljivost rješenja osiguranih visokotehnološkim senzorima kao što su 3D laserski skeneri. Takve aktivnosti sve se više koriste u restauraciji arheoloških nalazišta, dokumentaciji postojećih faza izgradnje/iskopa, dokumentaciji kulturne baštine, opremanju i izgradnji broda i sl.. 3D lasersko skeniranje, iako relativno nova tehnologija mjerenja, nametnulo se kao novi tehnološki standard budući da omogućuje izrazito precizna optička mjerenja i modeliranja složenih objekata i okružja. Svrha istraživačkih aktivnosti je primjena tehnologije 3D laserskog skeniranja na razvoj inovativnih sadržaja sa komercijalnom i znanstvenom namjenom. Konkretno, to bi mogli biti precizni fotorealistični 3D modela i primjene najnovijih saznanja s područja 3D mjerenja, modeliranja i virtualizacije.

Program rada za razdoblje od 5 godina

Planirane aktivnosti bit će usklađene s radom na ciljevima projekata za koje su predane
projektne prijave.

To su:

  1. Bilateralni projekt sa Slovenijom (voditeljica Tamara Grujić)
  2. Detekcija i pouzdana identifikacija morskog i jezerskog otpada pomoću autonomog plovila, računalnog vida i strojnog učenja
  3. CEKOM projekt (voditelj Ivo Stančić):Detekcija, procjena prijetnje i neutralizacija bespilotnih letjelica u zaštićenim područjima CEKOM projekt (suvoditeljice Mirjana Bonković i Ana Kuzmanić): Proširena stvarnost u opremanju i izgradnji broda