lndustrijsko inženjerstvo

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Ivica Veža

Suradnici

prof. dr. sc. Boženko Bilić
doc. dr. sc. Nikola Gjeldum
dr.sc. Marko Mladineo
Marina Crnjac,mag.ing
Ivan Peko, mag.ing.

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. Razvoj inovativne, pametne tvornice u sklopu projekta INSENT 1353 za Hrvatsku zakladu za znanost. HR-ISE model koji je izrađen nakon prve 3 godine projekta INSENT. Potrebno je evaluirati kroz implementaciju u poduzeća, kako u samim poduzećima, tako i u laboratoriju Learning Factory na FESB-u.
  2. Evaluacija primjene različitih algoritama višekriterijskog odlučivanja pri izboru metoda i obima unaprjeđenja proizvodnih, logističkih i servisnih sustava i procesa
  3. lstraživanje modernih organizacijskih principa ,,Lean and Green managementa”, istraživanja literature i studija slučaja iz poduzeca s kojima već postoji suradnja kroz suradnju s industrijom, te određivanje liste mogućh unaprjeđenja s detaljnom analizom postupka implementacije i očekivane dobiti.
  4. Daljnji razvoj konfiguratora proizvoda,u cilju da kupac preko Web sučelja sam definira svoj proizvod, te dobije kao povratnu informaciju cijeli niz relevantnih informacija o proizvodu,r oku isporuke, dostavi i ugradnji. Konfigurator bi trebao biti eksperimentalno testiran na stvarno razvijenom proizvodu,”karetu”.
  5. Daljnji razvoj proizvoda “karet” u više varijanti i stupnjeva opreme,te izrada varijanti, kako bi se i fizički podržao koncept pametne prozvodnje uz povezanost s konfiguratorom kao pokretačem proizvodnje.
  6. Daljnji razvoj Learning Factory (,Tvornica koja uči”) na FESB-u po uzoru na vodeće laboratorije u Europi i svijetu, a prilagođeno regionalnim mogućnostima i potrebama. Cilj je da se studenti na fakultetu bolje pripreme za praktičan rad u poduzećima.

Opis laboratorija i opreme

U Laboratoriju za industrijsko inženjerstvo i Laboratoriju za mjerenje oblika i dimenzija nalazi se sljedeća oprema, koja služi za održavanje nastave i znanstvena istraživanja:
• servers 10 računala,
• ploter,
• 80 licenci PLM Siemens (CAO-NX, Technomatix, Teamcenter),
• 30 printer,
• 30 skener,
• 30 televizija sa 30 naocalima,
• FESTO montažna stanica,
• šest montažnih stolova za liniju montaže “mjenjačke kutije” sa samoposlugama,
• četiri montažna stola za ,,karet”,
• oprema za RFIO praćenje proizvodnje,
• 5 licenca VisTable za 30 projektiranje proizvodnih sustava,
• mali ručni montažni i alatni strojevi,
• mjerna oprema i uređaji.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

-Fraunhofer- IPK,Berlin,Njemacka
-Fraunhofer- IPA,Stuttgart,Njemacka
-Fraunhofer- lSI,Karlsruhe, Njemacka
-RWTH WZL, Aachen,Njemacka
-ESB Business School Reutlingen University,Reutlingen,Njemačka
-Ruhr-Universitat Bochum, Njemacka
-Technical University Vienna, Austrija
-Tehnički univerzitet Novi Sad, Srbija
-Sveucilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, Mostar, Bosna i Hercegovina
-Technical University Chemnitz,Njemacka
-Technical University Kaiserslautern,Njemacka
-University of Maribor,Faculty of Mechanical Engineering, Maribor,Slovenija
-Chuo University,Tokyo,Japan
-University of Ulsan, Ulsan,Juzna Koreja
-CETPM institut na Ansbach University, Herrieden,Njemacka

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Project TEMPUS-2008-IT-JPCR 144 959,Master  Study Program in Product Lifecycle Management with Sustainable Production, TEMPUS project, 2008-2013

Project “Logistics personal excellence by continuous self-assessment (LOPEC)”, EU­ Education and Culture DG- Lifelong Learning Programme- Leonardo da Vinci Sub­ programme, 2012-2014

Netzwerk lnnovativer Lernfabriken NIL “System Lernfabrik” – Network of innovative Learning Factories, DAAD project,2013-2016

“Know-how Exchange on the Consequences and Challenges of the Integration of Key Enabling Technologies in European Manufacturing for the Danube Region, BMBF­ Initiative, 2013-2015

opis istraživanja

lnteligentna montažna linija (INTEMON)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Nastaviti  će  se  istraživanje  modernih organizacijskih  principa  ,Lean  and  Green managementa”, istraživanje literature i studija slučaja iz industrijskih poduzeća s kojima već postoji suradnja. Definirat  će se liste mogućih unaprjeđenja s detaljnom analizom postupka implementacije i očekivane dobiti  u laboratoriju, na primjerima postojećih  montažnih linija. Zatim će  se  prema  evaluaciji   primjene   različitih   algoritama   višekriterijskog  odlučivanja izabrati metoda  i obim  unaprjeđenja proizvodnih, logistickih  i servisnih sustava i procesa. Tako testiran  koncept  u laboratorijskim uvjetima  ce biti ponuđen  partnerima iz industrije, kako bi se eventualno izvršilo daljnje opremanje laboratorija s doniranom opremom.

Također, nastavlja se razvoj konfiguratora proizvoda, u cilju da kupac preko Web sučelja sam definira  svoj proizvod, te dobije kao povratnu  informaciju cijeli niz relevantnih informacija o proizvodu,  roku isporuke, dostavi i ugradnji.  Konfigurator bi trebao  biti  eksperimentalno testiran  na stvarno  razvijenom  proizvodu  “karetu”, koji se planira  razviti  i izraditi  u više varijanti  i stupnjeva  opreme, kako bi se i fizicki podrzao  koncept  pametne  prozvodnje uz povezanost s konfiguratorom kao pokretačem proizvodnje.

Jedan od najbitnijih ciljeva je daljnji razvoj Learning Factory ( Tvornica koja uci”)  na FESB-u po uzoru  na  vodeće  laboratorije  u  Europi,  a prilagođeno regionalnim   mogućnostima i potrebama. Laboratorij   je  sastavni dio  Europske  mreže Learning  Factories.  Cilj je  da  se studenti na  fakultetu bolje   pripreme   za  praktičan rad  u  poduzećima,  ali i mogućnost privlačenja zaposlenika iz industrije na edukaciju za primjenu principa “Lean  and  Green managementa” te koncepata vezanih uz novu industrijsku platformu- lndustrija 4.0.

Jedan od ključnih elemenata,Tvornice koja uči” je lnteligentna montazna linija koja će, osim što pruža mogućnost edukacije studenata iz područja lean managementa  posebno služitii za demonstraciju koncepta  lndustrije 4.0. Elementima  koji će to  omogućiti su automatizirana robotska  ruka  za montažu,  industrijski RFID sustav za praćenje proizvodnje, te  posebno razvijeni ,low cost” senzorski sustavi za praćenjeproizvodnje i skladišta.

Program rada za razdoblje od 5 godina

Istraživačka grupa  za lndustrijsko inženjerstvo sa zavrršetkom akademske godine  2017/18. završava posljednju godinu istraživanja projekta INSENT (Hrvatska zaklada za znanost).

Glavni cilj projekta  INSENT bio je razviti Hrvatski model lnovativnog pametnog poduzeća (HR­ ISE model). Odnosno, cilj je bio napraviti regionalnu  prilagodbu modela, tj. uskladiti  model lnovativnog   pametnog poduzeća sa specifičnim regionalnim nacinom razmišljanja, proizvodnom i organizacijskom tradicijom, te specifičnom  edukacijom. HR-ISE model može pomoći hrvatskim poduzećima premostiti razliku između njihovih kompetencija i kompetencija i mogućnosti EU poduzeća. Jedan od četiri radna paketa su i eksperimentalna ispitivanja  HR-ISE modela u “Tvornici koja uči”.

U periodu  2017-2019, dalje će se razvijati inteligentna montana linija kao jedan od ključnih elemenata  “Tvornice  koja uči” s demonstracijom automatizacije bazirane na industrijskom RFID sustavu za praćenje proizvodnje, kao i vlastitim rješenjima za tzv. “low-cost” praćenje proizvodnje.

U konačnici će se izraditi dvije montažne linije, koje su djelomično već napravljene:

  • Montazna  linija  I.  za proizvod  “mjenjačka  kutija”  unutar  “Tvornice   koja  uči”,  s postavljenom low-cost”  automatizacijom i praćenje proizvodnje i mogućnostima prezentacije   unaprjeđenje   korištenjem različitih alata “Lean    and    Green managementa”.
  • Montažna linija II. za proizvod “karet” unutar “Tvornice koja uci”, s postavljenim RFID sustavom za praćenje proizvodnje i automatiziranom robotskom rukom predstavljajući vertikalnu integraciju proizvodnog sustava utemeljenu na industriji 4.0.

Nadalje, u periodu  od 2018. do 2022. godine  planira  se istraživački rad na definiranju liste mogućih unaprjeđenja inteligentne montažne linije  koja će uključivati i dizajn, konstrukciju, te analizu učinkovitosti u primjeni softverskih i hardverskih  rješenja koja će koristiti sustave automatike i umjetne inteligencije uz postojeću  opremu na FESB-u. U sklopu  ovog dijela rada, napravit  će se nabavka  i ugradnja  izabrane  opreme  u Laboratoriju za industrijsko inzžnjerstvo na FESB-u koji se transformira u “Tvornicu koja uči”. Razvijena oprema će  biti testirana  u laboratorijskom okruženju, te biti uvrštena  u kurikulum za edukaciju  studenata kroz postojeće kolegije,te biti ponuđena  za edukaciju zaposlenika i u demonstracijsku svrhu poduzećima kroz vanjsku suradnju.

U cijelom  periodu  istraživanja će se provoditi manja  fokusirana  istraživanja na pojedine razmatrane probleme, u svrhu izrade doktorskih disertacije  i diplomskih i završnih radova. Osim toga, u cilju što učinkovitije diseminacije  postignuta rješenja i novi definirani koncepti bi  se objavili  u  znanstvenim  publikacijama   kako  u  časopisima, tako  i na  međunarodnim konferencijama, radionicama i seminarima.