Bilateralni projekti

Popis bilateralnih projekata

 1. SmartBots – autonomno upravljanje mobilnim robotima primjenom računalnog vida i modernih neuralnih mreža; (FESB i DAAD), period: 2019.-2020.
  voditelj: prof.dr.sc. Vladan Papić
 2. Razvoj algoritma za simulaciju strujanja fluida i bioelektromagnetizam; (FESB i Sveučilište u Mariboru, Fakulteta za strojništvo), period: 2018. –
  voditelj: Dragan Poljak
 3. Topološka optimizacija stupnjevanih materijala s negativnim koeficijentom Poissonovog koeficijenta; (FESB i Sveučilište u Mariboru, Fakulteta za strojništvo), period: 2018. –
  voditelj: Lovre Krstulović Opara
 4. Sažeto uzorkovanje i superrezolucija u sustavima za nadzor temeljenih na optičkim senzorima i bespilotnim letjelicama (FESB i Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore), period: 2015.-2016.,
  voditelj: doc.dr.sc. Josip Musić
 5. Karakterizacija naprednih ćelijastih materijala s promjenjivom poroznosti (FESB i Sveučilište u Mariboru, Fakulteta za strojništvo), period: 2014.-2015.
  voditelj: prof.dr.sc. Željko Domazet
 6. Nadzirano i nenadzirano strojno učenje temeljem nebalansiranih setova podataka kao pomoć pri kretanju slabovidnih osoba; (FESB i Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za računalništvo in informatiko), period: 2014.-2015
  voditelj: doc.dr.sc. Josip Musić
 7. Eksperimentalno i numeričko ispitivanje APM kuglica s naprednom strukturom ćelija (FESB i Sveučilište u Mariboru, Fakulteta za strojništvo), period: 2012.-2013.
  voditelj: prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara
 8. Electromagnetic Interference (EMI) Study of Power Line Communications (PLC) Services; (FESB i Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand), period: 2011.-2013.
  voditelj: prof.dr.sc. Dragan Poljak
 9. Primjena termografije u energetskom pregledu i energetskoj certifikaciji (FESB i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu), period: 2011.-2012.
  voditelj: prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara
 10. Umrežavanje i modeliranje razvojnih sposobnosti malih i srednje velikih poduzeća; (FESB i Fakulteta za strojništvo, Maribor), period: 2009.-2010.
  voditelj: Ivica Veža
 11. Višerazinska dinamička analiza struktura s neravnomjernom raspodjelom otvorenih ćelija; (FESB i DAAD), period: 2009.-2012.voditelj: prof.dr.sc. Željko Domazet
 12. Elektronski nadzorni sistem za preprečavanje naravnih nesreč; (FESB, DAT-CON, Sveučilište u Mariboru), period: 2009.
  voditelj: prof.dr.sc. Darko Stipaničev
 13. Dinamička čvrstoća toplinski rezanih elemenata konstrukcija; (Bilateralni znanstveni projekt s Republikom Slovenijom), period: 2008.-2010.
  voditelj: prof.dr.sc. Damir Jelaska
 14. Modeliranje i razvoj materijala s otvorenom strukturom ćelija (Bilateralni projekt sa Slovenijom), period: 2007.-2008.
  voditelj: prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara
 15. Višerazinsko numeričko i eksperimentalno modeliranje nehomogenih materijala temeljeno na brzoj izradi prototipova (FESB i DAAD), period: 2006.-2007.
  voditelj: prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara
 16. Razvoj novih metoda određivanja pogonske čvrstoće strojnih dijelova (Bilateralni projekt sa Slovenijom), period: 2007.-2008.
  voditelj: prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara