Napredne tehnologije za pametne okoline

Voditelj grupe

doc. dr. sc. Mladen Russo

Suradnici

doc. dr. sc. Marjan Sikora
doc. dr. sc. Matko Šarić
doc. dr. sc. Maja Stella
mag. ing. Luka Kraljević, asistent

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. komunikacijske i informacijske tehnologije
  2. multimedijski sustavi i mreže
  3. prepoznavanje objekata i govora
  4. bežične senzorske mreže
  5. prikupljanje energije iz okoline
  6. određivanje položaja u bežičnim mrežama
  7. geografski informacijski sustavi
  8. sustavi temeljeni na virtualnoj i proširenoj stvarnosti
  9. zvučne kulise i auralizacija
  10. nosiva sučelja i detekcija emocionalnog stanja korisnika

Opis laboratorija i opreme

Grupa je uspostavila novi Laboratorij za istraživanje tehnologija pametnih okolina, opremljen opremom financiranom iz HRZZ projekta ELISE: Easy Living in Smart Environments. Osim njega, grupa koristi i laboratorije: Laboratorij za multimedijske sustave i virtualnu stvarnost, Laboratorij za elektroakustiku, Laboratorij za komunikacijske i informacijske sustave, Laboratorij za IP tehnologije i komunikacijske protokole i Laboratorij za digitalnu televiziju i video. Laboratoriji su opremljeni stolnim i prijenosnim računalima, mikrofonima, audio pojačalima, USB akustičkim sučeljima, aktivnim i pasivnim zvučnicima, naglavnim monitorom za virtualnu stvarnost i senzorskom rukavicom, naočalama za proširenu stvarnost, kitom za ispitivanje vodljivosti kože, elektrokardiogram, praćenje pokreta, sustavom za snimanje EEG-a, 3D printerom, Tetramic prostornim mikrofonima, CAVE sustavom virtualne stvarnosti, spektralnim analizatorom, osciloskopima i signal generatorima.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
– Sveučilište u Salentu, Italija
– Sveučilište Mälardalen, Švedska
– Ericsson Nikola Tesla
– Profico
– Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Grupa ostvaruje uspješnu suradnju s nekoliko sveučilišta i tvrtki. Posebice se može istaknuti dugogodišnja suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, u okviru koje je dr. sc. Marjan Sikora sudjelovao na dva MZOS znanstvena projekta. Grupa dugi niz godina surađuje i sa Sveučilištem u Salentu pri organizaciji znanstvene konferencije SoftCOM. Suradnja je ove godine dodatno poboljšana i novim simpozijem na SoftCOM-u u zajedničkoj organizaciji. Dr. sc. Matko Šarić boravio je na Sveučilištu Mälardalen prilikom stručnog usavršavanja u okviru Erasmus projekta. Grupa uspješno surađuje i sa tvrtkama Ericsson Nikola Tesla i Profico. Također je uspostavljena i suradnja s Muzejem hrvatskih arheoloških spomenika.

opis istraživanja

Napredne tehnologije za pametne okoline (NTPO)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Glavna područja istraživanja uključuju nosiva sučelja, senzore niske potrošnje i prikupljanje energije iz okoline, prepoznavanje govora, računalni vid, prepoznavanje objekata i teksta, proširenu stvarnost, lokalizacijske tehnologije, zvučne kulise i auralizaciju.
Istraživanje u svakom od projektnih područja temeljit će se na istraživanju novih i poboljšanih modela, metoda i algoritama, objavljivanju radova na konferencijama i časopisima i eventualnom podnošenju patentnih prijava.

Program rada za razdoblje od 5 godina

Projekt se temelji na interdisciplinarnom istraživanju usmjerenom ka poboljšanju tehnologija na kojima se temelje pametne okoline, s ciljem uspostavljanja okvira za razvoj raznih real-life usluga i aplikacija u pametnim okolinama.

U području prepoznavanja govora istraživat će se napredni modeli ljudske pužnice i mogućnosti uklanjanja šuma iz govornog signala. Također će se istraživati mogućnost lokalizacije izvora zvuka u prostoru. U području nosivih sučelja istraživati će se mogućnosti računalnog prepoznavanja objekata te praćenja fizioloških signala korisnika u svrhu detekcije njegovog emocionalnog stanja. U području lokalizacije korisnika u zatvorenom prostoru istraživat će se metode kooperativnog određivanja položaja korisnika, a poseban naglasak će biti dan na integraciji algoritama temeljenih na Wi-Fi i Bluetooth tehnologijama. U području zvučnih kulisa i auralizacije istraživat će se važnost korištenja zvučnih kulisa za subjektivni dojam korisnika prilikom razgledavanja turističkih atrakcija, posebice arheoloških lokaliteta te auralizacija drevnih građevina.
Posebna pažnja pridat će se i integraciji svih navedenih područja istraživanja u obliku prototipnog sučelja proširene stvarnosti (Augmented Reality – AR) koji će funkcionirati na način da će se objekti od interesa automatski prepoznavati te omogućiti predstavljanje dodatnih sadržaju korisniku, također će biti opremljen modulom za lokalizaciju, imati mogućnost poboljšanja AR pomoću zvučnih kulisa, biti upravljan pomoću govora i pametnih nosivih sučelja, npr. sučelje za prepoznavanje pokreta ruku, uz sposobnost detektiranja korisnikovih emocionalnih stanja i prilagođavanja sadržaja sukladno tome.