Katedra za brodogradnju

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Branko Blagojević

Suradnici

prof. dr. sc. Branko Klarin
izv .prof. dr. sc. Boris Ljubenkov
doc. dr. sc. Dario Ban

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

 1. otpor broda
 2.  brodski propulzori
 3. stabilitet, pomorstvenost i upravljivost
 4. osnivanje autonomnih plovila
 5. računalna dinamika fluida (CFD)
 6. eksperimentalna mehanika fluida

Opis laboratorija i opreme

 1. Laboratorij za brodogradnju opremljen radnim stanicama i softverom za CFD i 3D modeliranje.
 2. Laboratorij za kompozite s opremom za izradu modela i prototipova plovila do 6m duljine.
 3. Laboratorij za mehaniku fluida opremljen za testiranje propelera promjera do 30cm.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

-Royal Institute of Stockholm (KTH)
-Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) Zagreb
-Tehnički fakultet (TF) Rijeka

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

 1. Suradanja s KTH na projektiranju i gradnji kompozitnih plovila i hidrodinamici brzih brodova.
 2. Suradnja sa FSB na razvijanju CFD metoda i eksperimentalnih metoda mehanike fluida.
 3. Suradnja s TF Rijeka na konstrukciji malih brodova i osnivanju brodova i plovnih objekata.
opis istraživanja

Otpor i propulzija autonomnog SWATH broda (SWATH)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Cilj istraživanja je izraditi autonomno SWATH plovilo za službu na Jadranskom moru i razne namjene. Plovilo će imati električnu propulziju, baterije će se puniti preko solarnih panela smještenih na nadgrađu. Duljina plovila je do 6m, a nosivost plovila bit će do 400kg. Za postizanje što duže autonomije potrebno je smanjiti otpor plovila čime se smanjuje potrošnju energije za poriv. Aktivna stabilizacija i upravljivost riješit će se primjenom novog tipa zakretnog propulzora.

Program rada za razdoblje od 5 godina

1. godina

Razvoj metoda za procjenu ukupnog otpora SWATH plovila, uključujući i nadvodni dio trupa, temeljen na analitičkom opisu forme i primjeni CFD-a. Razvoj i unapređenje bezmrežnih metoda u računalnoj dinamici fluida.

2. godina

Razvoj propulzijskog sustava autonomnog SWATH plovila, duljine do 6m na temelju poriva pomoću zakretnog propelera. Izrada modela propelera 3D printanjem i testiranje.

3. godina

Osnivanje i izrada modela SWATH plovila duljine do 6m za konkretnu namjenu. Razrada sustava autonomnog upravljanja i izrada programske podrške. Razrada energetskog sustava za potrebe propulzije i elektroničkih komponenti na brodu.

4.i 5.  godina

Testiranje modela broda. Testovi stabiliteta, otpora, propulzije, pomorstvenosti i upravljivosti. Provjera pouzdanosti plovila i svih sustava. Validacija plovila: kontinuirano unapređivanje sustava autonomnog upravljanja, performansi i potrošnje na temelju povratnih informacija dobivenih testiranjem.