Pametne okoline temeljene na IoT tehnologijama

Voditelj grupe

Perković
izv. prof. dr. sc. Toni Perković

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Joško Radić
doc. dr. sc. Petar Šolić
Lea Dujić Rodić, mag. math.
Ana Čulić, mag. ing.

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

 1. Mrežne tehnologije
 2.  Bežične mreže
 3. Internet of Things
 4. Strojno učenje
 5. Mobilni Internet
 6. Obradba signala
 7. Sigurnost mreža i sustava
 8. Računalna forenzika
 9. Bežične senzorske mreže
 10. Komunikacijski sustavi

Opis laboratorija i opreme

Istraživačka grupa uspostavila je Laboratorij za RFID tehnologiju koji je opremljen različitim HF i UHF RFID čitačima, HF i UHF generatorima signala, spektralnim analizatorom i sustavima softverski definiranog radija (SDR), digitalnim osciloskopom, osobnim i prijenosnim računalima, senzorskim sustavima koji se temelje na Arduino tehnologiji, i sustavima koji se temelje na LPWAN tehnologiji (LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox). Laboratorij raspolaže 3D print opremom kao i sustavom za izradu tiskanih pločica.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

 • ETH, Zurich
 • University of Kent, UK
 • University of Salento, Italy
 • University of Aalborg, Denmark
 • University of L’Aquila
 • University of Cagliari UFPI – Federal University of Piaui
 • Institut INATEL

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

Dosadašnja suradnja članova istraživačke grupe implicira znanstvenu suradnju sa: University of Salento (profesori Luigi Patrono i Luca Catarinucci); University of L’Aquila (prof. Vincenzo Stornelli); University of Cagliari (prof. Luigi Atzori); University of Aalborg (profesori Petar Popovski i Čedomir Stefanović); UFPI – Federal University of Piaui i institut INATEL (prof. Joel Rodrigues); ETH, Zurich (profesor Srdjan Čapkun); University of Kent, UK (profesor Shujun Li). Navedene suradnje su rezultirale nizom znanstvenih publikacija i suradnji na nizu projekata kojima se omogućuje daljni napredak u područjima ovih projekata. Značajna je dugogodišnja suradnja i u okviru organizacije međunarodne znanstvene konferencije SpliTech.

opis istraživanja

Pametne okoline temeljene na IoT tehnologijama - IoT^2 PO

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Istraživanje obuhvaćaju područja IoT tehnologija, sustava i aplikacija. Istraživanja će uključiti napredne tehnologije senzorskih mreža kao i njihovu energetsku učinkovitosti, te napredne tehnike za povećanje pouzdanosti i propusnosti u RFID sustavima.

Istraživanje u području Internet of Things (IoT) je usmjereno prema traženju energetski efikasnih rješenja za senzorske sustave kojima je cilj smanjiti potrošnju, a time povećati životni vijek većinom baterijski napajanih uređaja. Pri tome će se intenzivno testirati komercijalna IoT rješenja kao i napredni IoT prototipovi koji se temelje na Low Power Wide Area tehnologijama (npr. LoRaWAN) kao i Bluetooth Low Energy (BLE) tehnologiji. Planiraju se razviti modeli temeljeni na tehnikama dubinskog i strojnog učenja na osnovu kojih se mogu precizno detektirati promjene u okolini, kao što je zauzeće parking mjesta ili promjene vlažnosti tla. Pri
tome će se staviti naglasak na razvoj energetski efikasnih softverskih i hardverskih rješenja koja bi kao posljedica rezultirali smanjenjem cijene senzorskog uređaja. Imajući to u vidu, naglasak će se staviti na razvoj autonomnog IoT uređaja.

Istraživanje metoda koje omogućavaju povećanje brzine prijenosa u pasivnim RFID tehnologijama i razvoj IoT arhitektura se može podijeliti u tri faze. Prva faza uključuje simulaciju pasivnog RFID taga s mogućnošću ispitivanja svojstava višerazinskih modulacijskih postupaka uz primjenu odgovarajućeg kodiranja. Također, u okviru prve faze istražiti će se performanse bistatičkih komunikacijskih sustava na modelima za simulaciju sustava koji su do sada razvijeni. Korištenjem postojeće i nabavkom nove opreme planira se niz mjerenja s ciljem karakterizacije performansi IoT arhitektura. Druga faza bi uključila razvoj kodova za višerazinsku modulaciju u pasivnoj RFID tehnologiji. Treća faza bi uključivala razvoj prototipa pasivnog taga s višerazinskom modulacijom i ispitivanje svojstava u realnim uvjetima uz primjenu odgovarajućeg kodiranja.

Program rada za razdoblje od 5 godina

Suradnja u okviru ovog projekta omogućava daljni razvoj IoT tehnologija u smislu novih proizvoda izrazito niske potrošnje energije, novih senzora temeljenih na hardverskom i softverskom pristupu (algoritmi strojnog učenja), kao i istraživanja na dijelu mrežne infrastrukture kojom se poboljšavaju performanse postojećih rješenja. Plan razvoja uključuje niz navedenih poboljšanja, navedenih proizvoda i usluga koje se mogu očitati kroz inovativnost na različitim nivoima ISO/OSI sustava. Posebice, rješenja koja uključuju među-slojna poboljšanja su od izrazitog interesa, jer dosadašnja istraživanja ukazuju da su upravo to područja koja još nisu temeljito istražena. Važan element su i djelovanje kroz diseminacijske aktivnosti, gdje članovi ove grupe sudjeluju u organizaciji i izvedbi SpliTech konferencije čije su teme upravo i teme ovog projekta a vezane za pametne i održive tehnologije. Bitna stavka je dovođenje izvrsnih/uspješnih znanstvenika iz ovog područja kao i uspostave suradnji na drugim međunarodnim projektima čime se podiže ugled FESBa.