Numerička matematika i primjene

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Ivan Slapničar

Suradnici

doc. dr. sc. Nevena Jakovčević Stor
Lana Periša, mag. math., asistent
Anita Carević, mag. math, asistent

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

 1. teorija operatora
 2. primjene: nul-točke polinoma, inverzni problem za obradu slika dobivenih ultrazvukom, pretraživanje podataka, rastav malog ranga i male ispune.

Opis laboratorija i opreme

Četiti prostorije s pet računala

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

• IIT Indore • TU Berlin • The Pennsylvania State University • EPF Lausanne • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku • Massachusetts Institute of Technology • Utah State University

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

GIAN Course on Modern Applications of Numerical Linear Algebra, IIT Indore, lipanj/srpanj 2016. (predavač Ivan Slapničar)

TU Berlin – FP7 Marie Curie IEF,l 2009./10., voditelj projekta Prof. Volker Mahrmann, gostujući znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Slapničar

MIT – Fulbright-Schuman International Educator Grant, kolovoz – prosinac 2014., prof. dr. sc. Ivan Slapničar

EPF Lausanne – gostojući boravak Lane Periša, ožujak 2015. i travanj 2016.

Sveučilište u Osijeku – suradnja s matematičkim odjelom na istraživačkom projektu HRZZ, 2015. – 2019., Ivan Slapničar i Nevena Jakovčević Stor

The Pennsylvania State Univ.- suradnja s prof. dr. sc. Jesse Barlow, Department of Computer Science and Engineering, Ivan Slapničar i Nevena Jakovčević Stor, Anita Carević (2016. godine Prof. Barlow je boravio tjedan dana u Splitu, a Anita Carević je boravila dva tjedna na the Pennsylvania State University, 2017. godine Prof. Barlow je boravio tri tjedna u Splitu, a Anita Carević će  boraviti tri tjedna na The Pennsylvania State University. Istražuje se primjena rješavanja matričnih inverznih problema kod ultrazvučnih slika.)

Utah State University – suradnja s prof. dr. sc. James Powell, Ivan Slapničar

opis istraživanja

Točni i brzi matrični algoritmi i primjene (MATAL)

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Ideje korištene prilikom razvoja algoritma stabilnog unaprijed za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora realnih simetričnih streličastih matrica i modifikacija ranga jedan dijagonalnih matrica – DPR1 matrica – (objavljeni radovi autora N. Jakovčević Stor, I. Slapničar i J. Barlow) primijenit će se na nove klase matrica i nove probleme: kompleksne matrice, Takagijeva faktorizacija, blok matrice, matrice kvaterniona i sl. Također, za navedene probleme razvit će se teorija deflacija radi efikasnijeg računanja. 

.  Metode će se također primijeniti i za: 

 1. razne  strukturirane matrice kao Toeplitzove i Hankelove matrice,
 2. računanje nultočaka polinoma nad raznim poljima (realni brojevi, komplesni brojevi  i kvaternioni),
 3. rješavanje inverznih problema matrica koje nastaju pri obradi slika dobivenih ultrazvukom. To istraživanje provodit će se u suradnji s The Pennsylvania State University.
 4. za izradu brzih algoritama za rješavanje problema optimizacije sustava koji ovise o parametrima. To istraživanje provodit će se u suradnji  sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Posebno, će se razviti metode za računanje rastava malog ranga Hadamardovog produkta tenzora u Tuckerovom formatu bez formiranja produkta (radi izbjegavanja povećanja dimenzije) koristeći Lanczosovu metodu bidijagonalizacije. To istraživanje provodit će se u suradnji  sa EPFL Lausanne. Za sve metode izradit će se softver u programsku jeziku Julia koji će biti javno dostupan na GitHub-u.

Program rada za razdoblje od 5 godina

 1. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora streličastih nesimetrilčnih realnih matrica.
 2. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora streličastih kompleksnih matrica.
 3. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora streličastih matrica kvaterniona.
 4. Izrada i analiza algoritma za računanje Takagijevog rastava streličastih kompleksnih simetrilčnih matrica.
 5. Izrada i analiza algoritma za računanje Takagijevog rastava streličastih simetričnih matrica kvaterniona.
 6. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora DPR1 nesimetrilčnih realnih matrica.
 7. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora DPR1  kompleksnih matrica.
 8. Izrada i analiza algoritma za računanje svojstvenih vrijednosti i vektora DPR1 matrica kvaterniona.
 9. Izrada i analiza algoritma za računanje Takagijevog rastava DPR1  kompleksnih simetričnih matrica.
 10. Izrada i analiza algoritma za računanje Takagijevog rastava DPR1 simetričnih matrica kvaterniona.
 11. Izrada i analiza algoritama za deflaciju prethodno opisanih problema za streličaste i DPR1 matrice.
 12. Izrada i analiza algoritama za računanje nultočaka polinoma nad različitim poljima (realni brojevi, kompleksni brojevi, kvaternioni, oktonioni)
 13.  Poboljšanje algoritama za dvostruku preciznost koji se koriste u navedenim metodama.
 14. Primjena opisanih algoritama na strukturirane matrice  i metodu divide-and-conquer.
 15. Primijena navedenih algoritama na  rješavanje inverznih problema matrica koje nastaju pri obradi slika dobivenih ultrazvukom (nastavak suradnje s The Pennsylvania State University).
 16. Primijena algoritma za nesimetrične DPR1 matrice za izradu  brzih algoritama za rješavanje problema optimizacije sustava koji ovise o parametrima (nastavak suradnje sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).
 17. Izrada i analiza metoda za računanje rastava malog ranga Hadamardovog produkta tenzora u Tuckerovom formatu bez formiranja produkta (radi izbjegavanja povećanja dimenzije) koristeći Lanczosovu metodu bidijagonalizacije i teoriju slučajnih matrica (nastavak suradnje s EPFL Lausanne).
 18. Javno objavljivanje svog izrađenog softvera na GitHub-u.
 19. Prijava projekta u novom ciklusu HRZZ.