Arhiva kategorije:

Natječaji za posao

Natječaj za jednog višeg asistenta i jednog asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta ...

Natječaj za dva nastavnika i šest suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto...

Natječaj za dva suradnika (suradničko radno mjesto asistenta)

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta...

Natječaj za jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ     Za izbor: jednog suradnika na suradničko radno mjesto...

Natječaj za višeg laboranta – radno mjesto II. vrste na neodređeno radno vrijeme

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ Za izbor: – višeg laboranta – radno mjesto II....

Natječaj za jednog asistenta i dva viša asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg...

Natječaj za jednog mlađeg istraživača za rad na konferenciji SpliTech

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog mlađeg istraživača za rad na konferenciji SpliTech...

Natječaj za jednog portira – radno mjesto IV. vrste

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor:  jednog portira – radno mjesto IV. vrste na...

Natječaj za jednog nastavnika i dva suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent...

Natječaj za jednog portira – radno mjesto IV. vrste

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ   Za izbor: jednog portira – radno mjesto IV....
1 2 3 4 5 17