Arhiva kategorije:

Službeno

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Domine Cikatić Šanić, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Marina Mandića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Lee Dujić Rodić, mag. math.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Ante Kapetanovića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Jakova Šimunovića, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Marina Galića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Jakov Šimunović, mag. ing. mech.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Lea Dujić Rodić, mag. math.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Domina Cikatić Šanić, dipl. ing.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Marin Mandić, mag. ing. el

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...
1 2 3 4 65