Jesenski rok

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija

Upisom na preddiplomski sveučilišni studij napravili ste prvi korak na putu do uspješnog akademskog građanina i prvi korak ka stjecanju titule prvostupnika struke. Ako razmišljate o upisu na FESB, razmislite o upisivanju preddiplomskog studija – naši preddiplomski studiji su idealna osnova za stjecanje stručnosti u svom poslu, kao i za daljnji nastavak fakultetskog obrazovanja, bilo u vašoj, bilo u nekoj od srodnih grana tehnike. Kojim koracima i kako se upisati na preddiplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine preddiplomskog sveučilišnog studija upisuju koristeći elektronički sustav eUpisi.

Jesenski rok

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija

Upisom na preddiplomski sveučilišni studij napravili ste prvi korak na putu do uspješnog akademskog građanina i prvi korak ka stjecanju titule prvostupnika struke. Ako razmišljate o upisu na FESB, razmislite o upisivanju preddiplomskog studija – naši preddiplomski studiji su idealna osnova za stjecanje stručnosti u svom poslu, kao i za daljnji nastavak fakultetskog obrazovanja, bilo u vašoj, bilo u nekoj od srodnih grana tehnike. Kojim koracima i kako se upisati na preddiplomski studij možete pogledati u nastavku.

Upis u više godine

Studenti FESB-a više godine preddiplomskog sveučilišnog studija upisuju koristeći elektronički sustav eUpisi.

Koraci za upis prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang list
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA   7 + 0*
RAČUNARSTVO   4 + 0*
STROJARSTVO   39 + 0*
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO   22 + 0*
BRODOGRADNJA   12 + 0*

* upisna kvota za državljane izvan EU

2. Plati upisninu

Troškovi upisnine u prvu godinu preddiplomskog studija iznose 400,00 kuna. Pristupnici koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored troškova upisnine u iznosu od 400,00 kuna, dužni su platiti i puni iznos participacije u troškovima studija, u iznosu od 8.000,00 kuna, za prvu godinu studija. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva.

 

Podaci za uplatu troškova upisnine u 1. godinu preddiplomskog studija:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Upisnina za ak. god. 2022./2023.

 

Podaci za uplatu participacije u troškovima studija za 1. godinu preddiplomskog studija:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija za ak. god. 2022./2023.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. fotografija potpisa studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice. Fotografija treba biti široka 400 piksela široka i 70 piksela visoka. Na fotografiji treba biti vidljiv isključivo potpis studenta. Potpis, istovjetan onom na osobnoj iskaznici, treba biti izveden na čistoj, bijeloj pozadini, s tankim crnim flomasterom ili crnom kemijskom olovkom. Primjer kako treba izgledati fotografija potpisa možete pogledati ovdje. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni kandidati koji su VEĆ BILI UPISANI kao redoviti studenti. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisnine (400,00 kuna).

4. Ispuni online zahtjev za upis

Upisi u I. godinu preddiplomskih studija trajat će od utorka, 20. rujna 2022. godine, u 12.00 sati do zaključno četvrtka, 22. rujna 2022. godine, u 14.00 sati.

U ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, nakon objave konačnih upisnih rang lista, svim kandidatima koji su ostvarili pravo upisa, na njihove adrese elektroničke pošte, unesene u sustav Postani student, bit će poslane testne poruke za provjeru ispravnosti adresa. Ukoliko ne primite testnu poruku najkasnije do 20.00 sati u ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, trebate se u najkraćem mogućem roku javiti na adresu elektroničke pošte upisi@fesb.hr.

U utorak, 20. rujna 2022. godine, do 12.00 sati, svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa će putem elektroničke pošte dobiti detaljne upute za upis, u kojima će se nalaziti i poveznica na on-line zahtjev za upis, kojeg trebaju popuniti traženim podatcima i uz kojeg trebaju prikvačiti digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u zahtjev za upis, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, pristupnici će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom putem odgovarajuće poveznice dopuniti dokumentaciju i ponovno predati dopunjen zahtjev za upis.

5. Dostavi upisnu dokumentaciju

Kako bi završili postupak upisa, nakon predaje on-line zahtjeva za upis, svi kandidati dužni su fakultetu dostaviti upisnu dokumentaciju u papirnatom obliku. Upisnu dokumentaciju potrebno je najkasnije do petka, 23. rujna 2022. godine, poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za Studentsku službu – upis I. godine preddiplomskog studija”.

Upisna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnuti, ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac privole, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 2. otisnuti, ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac izjave o suglasnosti, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 3. rodni list (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 4. domovnicu (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 5. potvrdu o prebivalištu (original ili dokument iz sustava e-Građani) ili neovjerenu presliku važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u RH;
 6. svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (original).

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci, ukoliko nema promjena. Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili drugi dokaz o državljanstvu.

Kandidati koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

BEZ CJELOVITE UPISNE DOKUMENTACIJE, UPIS NEĆE BITI MOGUĆE PROVESTI!

6. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova gube pravo upisa!

Koraci za upis prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang list
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA   7 + 0*
RAČUNARSTVO   4 + 0*
STROJARSTVO   39 + 0*
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO   22 + 0*
BRODOGRADNJA   12 + 0*

* upisna kvota za državljane izvan EU

2. Plati upisninu

Troškovi upisnine u prvu godinu preddiplomskog studija iznose 400,00 kuna. Pristupnici koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored troškova upisnine u iznosu od 400,00 kuna, dužni su platiti i puni iznos participacije u troškovima studija, u iznosu od 8.000,00 kuna, za prvu godinu studija. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva.

 

Podaci za uplatu troškova upisnine u 1. godinu preddiplomskog studija:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Upisnina za ak. god. 2022./2023.

 

Podaci za uplatu participacije u troškovima studija za 1. godinu preddiplomskog studija:

IBAN: HR2823600001102061001

Poziv na broj: OIB pristupnika

Model: HR67

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija za ak. god. 2022./2023.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. fotografija potpisa studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice. Fotografija treba biti široka 400 piksela široka i 70 piksela visoka. Na fotografiji treba biti vidljiv isključivo potpis studenta. Potpis, istovjetan onom na osobnoj iskaznici, treba biti izveden na čistoj, bijeloj pozadini, s tankim crnim flomasterom ili crnom kemijskom olovkom. Primjer kako treba izgledati fotografija potpisa možete pogledati ovdje. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni kandidati koji su VEĆ BILI UPISANI kao redoviti studenti. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisnine (400,00 kuna).

4. Ispuni online zahtjev za upis

Upisi u I. godinu preddiplomskih studija trajat će od utorka, 20. rujna 2022. godine, u 12.00 sati do zaključno četvrtka, 22. rujna 2022. godine, u 14.00 sati.

U ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, nakon objave konačnih upisnih rang lista, svim kandidatima koji su ostvarili pravo upisa, na njihove adrese elektroničke pošte, unesene u sustav Postani student, bit će poslane testne poruke za provjeru ispravnosti adresa. Ukoliko ne primite testnu poruku najkasnije do 20.00 sati u ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, trebate se u najkraćem mogućem roku javiti na adresu elektroničke pošte upisi@fesb.hr.

U utorak, 20. rujna 2022. godine, do 12.00 sati, svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa će putem elektroničke pošte dobiti detaljne upute za upis, u kojima će se nalaziti i poveznica na on-line zahtjev za upis, kojeg trebaju popuniti traženim podatcima i uz kojeg trebaju prikvačiti digitalnu dokumentaciju iz prethodne točke.

Ukoliko, nakon provjere podataka unesenih u zahtjev za upis, bude potrebna dopuna predane dokumentacije, kandidati će o tome biti obavješteni putem elektroničke pošte te će potom putem odgovarajuće poveznice dopuniti dokumentaciju i ponovno predati dopunjen zahtjev za upis.

5. Dostavi upisnu dokumentaciju

Kako bi završili postupak upisa, nakon predaje on-line zahtjeva za upis, svi kandidati dužni su fakultetu dostaviti upisnu dokumentaciju u papirnatom obliku. Upisnu dokumentaciju potrebno je najkasnije do petka, 23. rujna 2022. godine, poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za Studentsku službu – upis I. godine preddiplomskog studija”.

Upisna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnuti, ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac privole, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 2. otisnuti, ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac izjave o suglasnosti, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 3. rodni list (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 4. domovnicu (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 5. potvrdu o prebivalištu (original ili dokument iz sustava e-Građani) ili neovjerenu presliku važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u RH;
 6. svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (original).

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci, ukoliko nema promjena. Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili drugi dokaz o državljanstvu.

Kandidati koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

BEZ CJELOVITE UPISNE DOKUMENTACIJE, UPIS NEĆE BITI MOGUĆE PROVESTI!

6. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova gube pravo upisa!