Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu – Kristina Korun Curić, strojarstvo

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij strojarstva na sjednici od 10. 06. 2013. objavljuje se polaganje


KVALIFIKACIJSKOG ISPITA

 

doktorandice Kristine Korun Curić, mag.ing. 20. lipnja 2013., na FESB-u, soba C706 u 11 sati.

Pred imenovanim Povjerenstvom u sastavu:

  • Dr. sc. Tonči Piršić, izv. prof., predsjednik
  • Dr. sc. Željko Domazet, red. prof., mentor
  • Dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, red. prof., član
  • Dr. sc. Damir Vučina, red. prof., član
  • Dr. sc. Branimir Lela, doc., član

Voditeljica Studentske službe
Lidija Dujmović


šef katedre za elemente strojeva, 
prof. dr. sc. Srdjan Podrug 

Kategorije