Najtečaj za jednog stručnog suradnika i sedam mlađih istraživača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ   Za izbor: jednog stručnog suradnika za rad u...

Natječaj za dva profesora, jednog docenta, četiri poslijedoktoranda, jednog asistenta te jednog stručnog suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno – nastavno...

Natječaj za dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 3 Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora”

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM...

Natječaj za jednog suradnika u zvanju asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: – jednog suradnika u zvanju asistenta – doktoranda...

Natječaj za jednog nastavika, jednog suradnika u zvanju asistenta – doktoranda i jednog suradnika u zvanju asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje...

Natječaj za tri mlađa istraživača za radove na projektu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: 1. jednog mlađeg istraživača za rad na...

Natječaj za tri nastavnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog...

Natječaj za jednu spremačicu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor:  spremačice – radno mjesto IV. vrste –...

Natječaj za jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: – jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno...
1 2 3 12

Kategorije