Natječaj za jednog nastavika, jednog suradnika u zvanju asistenta – doktoranda i jednog suradnika u zvanju asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje...

Natječaj za tri mlađa istraživača za radove na projektu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: 1. jednog mlađeg istraživača za rad na...

Natječaj za tri nastavnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog...

Natječaj za jednu spremačicu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor:  spremačice – radno mjesto IV. vrste –...

Natječaj za jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: – jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno...

Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – trajno zvanje

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor:  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora...

Natječaj za jednog nastavnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor:  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno...

Natječaj za jednog administratora i 4 mlađa istraživača za rad na projektu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ     Za izbor:  jednog administratora za rad na...

Natječaj za višeg stručnog referenta i diplomiranog knjižničara

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: višeg stručnog referenta za rad u studentskoj...
1 2 3 12

Kategorije