Objave na datum:

16 rujna, 2020

Javni razgovor s pristupnikom Nikolom Matulićem, mag. ing.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta te Odluke Fakultetskog vijeća od 16. rujna 2020. godine o imenovanju Povjerenstva...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Danka Vidovića, mag. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 16. rujna 2020. godine, prihvatilo je...