Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Maje Braović

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine broj 129/05), dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu daje


OBAVIJEST

 

Dr. sc. Maja Braović održat će  nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto, dana

13. listopada (utorak) 2020. godine u 08:15 sati omogućen korištenjem platforme Microsoft Teams putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a57936efb6ce34f58bf69679e6fa9f5f4%40thread.tacv2/General?groupId=3808479c-a62e-406b-970a-519b6d135647&tenantId=cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8 i slijedeće šifre: kcp5ryt.

 

Tema nastupnog predavanja je: Prostori boja u obradi i analizi digitalne slike

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Stručnog  povjerenstva u sastavu:

 

  1. Prof. dr. sc. Darko Stipaničev
  2. Prof. dr. sc. Marko Rosić, PMF Split
  3. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić

dekan,
prof. dr. sc. Sven Gotovac

Kategorije