Javni razgovor s pristupnikom Damirom Ivankovićem, dipl. ing.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 23. listopada 2020. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Damirom Ivankovićem, dipl. ing., održati dana 19. studenog 2020. godine, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje s početkom u 11:00 sati.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

 PROSTORNO-VREMENSKO UPRAVLJANJE PODACIMA POVEZIVANJEM GRAFIČKIH I KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

 

Javnom razgovoru se može pristupiti i korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb4802c3f75b4da59db87c745f809595%40thread.tacv2/1605608741182?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a9c777ec-7045-4de9-8b51-b9394a453fce%22%7d

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić (FESB, Split) – predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Vlado Dadić (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split) – mentor
  3. Izv. prof. dr. sc. Eugen Mudnić (FESB, Split) – član
  4. Prof. dr. sc. Andrina Granić (PMF, Split) – član
  5. Izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju) – član

 


Predsjednica Povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić

Kategorije