Javni razgovor s pristupnikom Ivanom Poljakom, mag. phys.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 23. listopada 2020. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Ivanom Poljakom, mag. phys., održati u petak, 20. studenog 2020. godine, s početkom u 10:00 sati.

 

Pristup javnom razgovoru će biti omogućen korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NhMmQwNDQtMTk0NC00MTRlLTg3ZjQtZGViOTA2NTUxODY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292e84ceb-fbfd-47ab-be52-080c6b87953f%22%2c%22Oid%22%3a%224746df5f-851e-4742-a085-d9f59061b2df%22%7d

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

EX-SITU I IN-SITU ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE I POKRETLJIVOSTI NOSIOCA NABOJA U IONOMERU PERFLUOROSULFONSKE KISELINE

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Prof. dr. sc. Branko Klarin (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Frano Barbir (FESB, Split) – mentor
  3. Doc. dr. sc. Ivan Tolj (FESB, Split) – član
  4. Prof. dr. sc. Ante Bilušić (PMF, Split) – član
  5. Doc. dr. sc. Ankica Kovač (FSB, Zagreb) – član.

 


Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Branko Klarin

Kategorije