Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu Ane Pinjuh, mag. ing.

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na sjednici od 13.11.2020. objavljuje se polaganje


KVALIFIKACIJSKOG ISPITA

 

doktorandice Ane Pinjuh, mag. ing. 24. studenoga 2020. u 11,00 sati pred  imenovanim  Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Sven Gotovac, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Linda Vicković, mentorica
  3. prof. dr. sc. Vladan Papić, član

 

Polaganje kvalifikacijskog ispita održat će se putem Microsoft Teamsa.

Ispit će biti otvoren za javnost i moći će mu se pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiY2U3ZGEtNDVjZi00NzY3LTg0MjItY2E5ZWJmNjA2ZjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e71113e1-3592-49b3-9012-e89ba0280719%22%7d

 

Kvalifikacijski ispit možete pronaći ovdje.

 


Voditeljica Studentske službe
Renata Šimunović Romac, prof.

Kategorije