Javni razgovor s pristupnicom Petrom Bagavac, mag. ing.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 20. studenog 2020. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnicom Petrom Bagavac, mag. ing., održati u petak, 18. prosinca 2020. godine, s početkom u 08:30 sati.

Pristup javnom razgovoru će biti omogućen korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3a47b1180214e3f87291cdca8070f17%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e7c422d-e100-4b3b-8073-d870b71d432f&tenantId=cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

PRIMJENA INFRACRVENE TERMOGRAFIJE NA KARAKTERIZACIJU GEOMETRIJSKIH, FIZIKALNIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA MATERIJALA

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. Prof. dr. sc. Željko Domazet (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Lovre Krstulović – Opara (FESB, Split) – mentor
  3. Prof. dr. sc. Branko Klarin (FESB, Split) – član
  4. Doc. dr. sc. Bojan Milovanović (Građevinski fakultet, Zagreb) – član
  5. Doc. dr. sc. Endri Garafulić (PMF, Split) – član.

 

 


Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Željko Domazet

Kategorije