Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Luke Kraljevića, mag. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 20. studenog 2020. godine, prihvatilo je pozitivnu ocjenu


DOKTORSKOG RADA

pristupnika Luke Kraljevića, mag. ing., pod naslovom:

“UNAPRIJEĐENA PRIRODNA KORISNIČKA INTERAKCIJA U PARADIGMI PAMETNE OKOLINE TEMELJENA NA METODAMA DUBOKOG UČENJA”

 

i imenovalo Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Dinko Begušić (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. emer. dr. sc. Nikola Rožić (FESB, Split) – član
  3. Prof. dr. sc. Maja Matijašević (FER, Zagreb) – član
  4. Izv. prof. dr. sc. Marjan Sikora (FESB, Split) – član
  5. Izv. prof. dr. sc. Maja Stella (FESB, Split) – član

Zamjenici:

  1. Izv. prof. dr. sc. Linda Vicković (FESB, Split)
  2. Izv. prof. dr. sc. Matko Šarić (FESB, Split)

 

Obrana doktorskog rada održat će se u utorak, 2. veljače 2021. godine u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Pristup obrani doktorskog rada bit će omogućen i korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUwZTYwOTktNTE3MC00YWJiLWJiYTYtZjY4NGI2ODExNDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8%22%2c%22Oid%22%3a%2294276fae-9bee-41e4-8072-46d40e5fc753%22%7d

 


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije