Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Anne Šušnjare, mag. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 22. siječnja 2021. godine, prihvatilo je pozitivnu ocjenu


DOKTORSKOG RADA

pristupnice Anne Šušnjare, mag. ing., pod naslovom:

“APPLICATION OF STOCHASTIC COLLOCATION METHOD AND SENSITIVITY ANALYSIS TO BIOELECTROMAGNETICS MODELS”

 

i imenovalo Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Antonio Šarolić (FESB, Split) – predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Khalil El Khamlichi Drissi (Sveučilište Clermont Aurvegne, Clermont-Ferrand, Francuska) – član
  3. Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš (FER, Zagreb) – član
  4. Prof. dr. sc. Zoran Blažević (FESB, Split) – član
  5. Izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić (FESB, Split) – član

Zamjenici:

  1. Doc. dr. sc. Maja Škiljo (FESB, Split)
  2. Izv. prof. dr. sc. Siniša Antonijević (PMF, Split)

 

Obrana doktorskog rada održat će se u utorak, 2. veljače 2021. godine u 13:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

 

Pristup obrani doktorskog rada bit će omogućen i korištenjem platforme Microsoft Teams, putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzNTdlNmItMDk3Ny00MWVlLWEwYTMtM2U3MDVjNDk4Njli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb71c4a1-79d3-4ed7-b9a3-18b3592d71c8%22%2c%22Oid%22%3a%2294276fae-9bee-41e4-8072-46d40e5fc753%22%7d

 

 


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije