Prijavi se! Postani kontrolor/-ka letenja!

Tražimo 12 kandidata ili kandidatkinja za osposobljavanje za oblasne kontrolore zračnog prometa s mjestom rada u  Velikoj Gorici. Za posao kontrolora zračnog prometa ne trebaš imati supermoći! Čeka te uzbudljiva karijera puna izazova!

 

Klikni i prijavi se ako imaš:

  • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu
  • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a
  • godinu rođenja od 1993. do 2002.
  • odličnu zdravstvenu sposobnost.

Oglas je otvoren do 26. veljače 2021.

Detalje o ostalim uvjetima i načinu podnošenja prijave pronađi na www.crocontrol.hr/prijavise.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te ostvariti prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji obvezni su dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona koji su navedeni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prilog:

Kategorije