Objave na datum:

31 ožujka, 2021

Natječaj za jednog nastavnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ Za izbor:  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno...

Natječaj za jednog administratora i 4 mlađa istraživača za rad na projektu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ     Za izbor:  jednog administratora za rad na...