FESB- EPCZ usavršavanje energetskih certifikatora

Dana 10.04.2021. (subota) FESB organizira preko MS Teams jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora (u trajanju od 8 sati) s početkom u 8:30 sati.

 

Teme usavršavanja:

  • Novine i promjene u zakonskoj regulativi
  • Zgrade gotovo nulte potrošnje energije – Primjeri proračuna primarne energije
  • Primjena pametnih brojila energije u certifikaciji složenih objekata

 

Sve informacije možete pronaći na: http://marjan.fesb.hr/certifikacijazgrada/prijavezasudjelovanje.htm 

 

Molimo zainteresirane da pošalju svoje prijave kako bi im mogli poslati poveznicu na MS Teams.

 

Pratite nas na stranicama FESB-a:

http://marjan.fesb.hr/certifikacijazgrada/index.htm 

Kategorije