Lista kandidata za izbor članova Senata Sveučilišta u Splitu

Na temelju čl. 31. st. 5 Statuta Sveučilišta u Splitu i Odluke Senata o pokretanju postupka izbora za članove Senata od 27. svibnja 2021. godine, Povjerenstvo za izbor članova novog saziva Senata Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku kojom se utvrđuje lista kandidata po kategorijama.

 

Zbog tehničkih i epidemioloških razloga Biračko mjesto 1 – Sveučilišna knjižnica u Splitu premješta se iz Multifunkcionalne dvorane – Sjeverni toranj u prizemlje Sveučilišne knjižnice.

 

Prilozi:

Kategorije