Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija u ljetnom upisnom roku obavljat će se u tjednu od 26. do 30. srpnja 2021. godine, isključivo na temelju rang lista Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Upisi će se vršiti u prostorima Fakulteta, a točni termini upisa za pojedine studijske programe bit će oglašeni na mrežnim stranicama Fakulteta idućeg četvrtka, 22. srpnja, nakon objave konačnih rang-lista za upis na studijske programe. Kandidati su dužni upis obaviti osobno u oglašenim terminima.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • ispunjeni i potpisani obrazac privole, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • ispunjeni i potpisani obrazac izjave o suglasnosti, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • rodni list (original ili dokument iz sustava e-Građani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
  • domovnicu (original ili dokument iz sustava e-Građani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja original na uvid);
  • potvrdu o prebivalištu (original ili dokument iz sustava e-Građani) ili neovjerenu presliku važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u RH;
  • jednu fotografiju formata 3,5 cm x 4,5 cm (za matični list);
  • svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (original); te
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna koji se uplaćuju na žiro račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) pristupnika u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

 

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci, ukoliko nije bilo promjena. Kandidati koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili drugi dokaz o državljanstvu.

 

Kandidati koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti potvrdnicu o ispisu s prethodnog studija, te potvrdu o uplati punog iznosa participacije u troškovima studija, u iznosu od 8.000,00 kuna za prvu godinu studija, koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisa (400,00 kuna).

 

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

 

Bez cjelovite upisne dokumentacije, s izuzetkom svjedodžbe o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature, upis neće biti moguće provesti!

 

Ukoliko kandidatu do datuma upisa na fakultet završena srednjoškolska ustanova ne izda svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature, isti će moći bez prepreka obaviti upis u ljetnom upisnom roku; no kako bi im upis bio u potpunosti zaključen, takvi kandidati dužni su svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature dostaviti u Studentsku službu Fakulteta u razdoblju od 23. kolovoza do najkasnije 17. rujna 2021. godine.

Kategorije