Termini upisa u I. godinu preddiplomskih studija

Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija obavljat će se prema rasporedu koji se nalazi na poveznici. Upisi će se vršiti u prostorima Fakulteta, a kandidati su dužni upis obaviti osobno unutar naznačenih termina. Ističemo kako je navedeni raspored konačan te da nisu dopuštene nikakve promjene i/ili zamjene termina!

 

Napominjemo kako se na ulazu u zgradu Fakulteta svim posjetiocima mjeri temperatura te da su svi posjetioci za vrijeme boravka u prostorima Fakulteta dužni na licu pravilno nositi zaštitne maske i održavati propisani razmak od drugih osoba. Po obavljenom upisu, molimo kandidate da se ne zadržavaju u prostorima Fakulteta. Kandidati koji pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, i sl.), koji su pozitivni na COVID-19 ili kojima je određena mjera samoizolacije NE SMIJU pristupiti upisu te se trebaju najkasnije dan prije naznačenog termina upisa javiti prodekanici za nastavu, doc. dr. sc. Tei Marasović, putem elektroničke pošte na adresi tmarasov@fesb.hr, kako bi dobili upute za daljnje postupanje. Dolaskom na upis svi kandidati potvrđuju da su upoznati i suglasni s ovom odredbom i da zadovoljavaju navedene zdravstvene kriterije!

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • ispunjeni i potpisani obrazac privole, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • ispunjeni i potpisani obrazac izjave o suglasnosti, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
  • rodni list (original ili dokument iz sustava e-Građani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
  • domovnicu (original ili dokument iz sustava e-Građani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja original na uvid);
  • potvrdu o prebivalištu (original ili dokument iz sustava e-Građani) ili neovjerenu presliku važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u RH;
  • jednu fotografiju formata 3,5 cm x 4,5 cm (za matični list);
  • svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (original); te
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna koji se uplaćuju na žiro račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) pristupnika u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci, ukoliko nije bilo promjena. Kandidati koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili drugi dokaz o državljanstvu.

 

Kandidati koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti potvrdnicu o ispisu s prethodnog studija, te potvrdu o uplati punog iznosa participacije u troškovima studija, u iznosu od 8.000,00 kuna za prvu godinu studija, koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisa (400,00 kuna).

 

Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.

 

Bez cjelovite upisne dokumentacije, s izuzetkom svjedodžbe o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature, upis neće biti moguće provesti!

 

Ukoliko kandidatu do datuma upisa na fakultet završena srednjoškolska ustanova ne izda svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature, isti će moći bez prepreka obaviti upis u ljetnom upisnom roku; no kako bi im upis bio u potpunosti zaključen, takvi kandidati dužni su svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature dostaviti u studentsku službu Fakulteta u razdoblju od 23. kolovoza do najkasnije 17. rujna 2021. godine.

Kategorije