Obavijest o predaji doktorskog rada – Danijel Zelenika, mag. ing.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje donosi


OBAVIJEST

da je Danijel Zelenika, mag. ing., predao doktorski rad na ocjenu te se jedan primjerak doktorskog rada nalazi u Knjižnici Fakulteta.

 

Doktorski rad nosi naslov:

“OBRADA ZRAČNIH SNIMKI NA RUBU MREŽE U REALNOM VREMENU ZA POTREBE MISIJA POTRAGE I SPAŠAVANJA”

 

 

 

 


mentor,
prof. dr. sc. Sven Gotovac

Kategorije