In memoriam prof. dr. sc. Zvonko Benčić

Dana 21. rujna 2021. godine, u 82. godini života zauvijek nas je napustio naš bivši profesor Zvonko Benčić.

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić jedan je od utemeljitelja energetske elektronike u Hrvatskoj, područja u kojem je dao svoj izniman doprinos. Na FESB-u je utemeljio kolegij Energetska elektronika 1974. godine te je nastavu izvodio sve do 1990. godine kao vanjski suradnik našeg Fakulteta. U ovom periodu je imao iznimno značajnu ulogu u formiranju i opremanju laboratorija u kojima se izvodila nastava iz Energetske elektronike i srodnih predmeta.

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić rođen je u Senju 1940. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1963. godine te magistrirao na Prirodoslovno‑matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fizika čvrstog stanja, 1969. godine. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Od 1962. do 1994. godine radio je na Elektrotehničkom institutu Rade Končar u Zagrebu. 1994. godine se zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,  gdje je  radio  do  umirovljenja  2011. godine.

Sudjelovao je na mnogim znanstvenim projektima, kao i projektima za potrebe gospodarstva. Pod njegovim vodstvom razvijeno je i izrađeno više od 800 prototipova uređaja energetske elektronike. Autor je osam skripti te autor/suautor više od 60 znanstvenih radova. Napisao je oko 50 eseja iz područja tehnike i hrvatskoga jezika. Bio je urednik više od 100 knjiga iz područja znanosti, tehnike i povijesti tehnike. Kao urednik dobio je deset nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2010. dobio je i Godišnju nagradu Nikola Tesla Hrvatske sekcije IEEE.

Nakon odlaska u mirovinu bio je i dalje aktivan. Iznenadna smrt ga je zatekla dok je završavao pripreme za ovogodišnji 10. simpozij Povijest i filozofija tehnike koji se treba održati u studenom ove godine u Zagrebu.

Kategorije