Rezultati natječaja

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, daje


OBAVIJEST

da je po objavljenom natječaju:

 

–  u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 17.02.2021. godine na radno mjesto:

 1. višeg stručnog referenta (za nabavu i likvidaturu) – radno mjesto II. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Andrea Dorić, dipl. oec.
 2. voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica – položaj III. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Mery Burica
 3. voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica – položaj III. vrste – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu): izabrana Vedrana Vidić

 

– u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” 29.03.2021. godine, “Narodnim Novinama”, “Zavodu za zapošljavanje”, internetskoj stranici FESB-a  i u EURAXESS-u  31.03.2021. godine na radno mjesto:

 • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto: izabrana dr. sc. Dunja Božić-Štulić

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 02.06.2021. godine na radno mjesto:

 • spremačice – radno mjesto IV. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom  vremenu: izabrana Marija Radnić

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 10.03.2021. godine na radno mjesto:

 1. višeg stručnog referenta za rad u studentskoj službi – radno mjesto II. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Martina Bešker Paić, mag. soc.
 2. diplomiranog knjižničara – radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu: izabrana Barbara Konjevod, mag. inf.

 

– u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a 26.04.2021. godine, “Narodnim Novinama”, “Zavodu za zapošljavanje” i u EURAXESS-u  28.04.2021. godine na radno mjesto:

 • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – trajno zvanje za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Branko Klarin

 

– u “Slobodne Dalmacije”, “Narodnim Novinama”, “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 19.05.2021. godine i u EURAXESS-u  20.05.2021. godine na radno mjesto:

 • jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na određeno vrijeme: izabran dr. sc. Stipe Perišić

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 16.07.2021. godine na radno mjesto:

 1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu vanjske suradnje na određeno vrijeme: izabran Ivan Penović
 2.  jednog mlađeg istraživačaza rad na projektu “IRI 2 – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine: izabran Ante Milan, mag. ing.
 3. jednog mlađeg istraživačaza rad na projektu “IRI 2Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine: izabran Goran Gašparović, dipl. ing.

 

– u “Narodnim Novinama”,  “Zavodu za zapošljavanje” i internetskoj stranici FESB-a 01.09.2021. godine na radno mjesto:

 • dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 3 Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora” na određeno vrijeme do 09.09.2023. godine: izabrani Matej Dević, mag. ing. i Filip Raič, mag. ing.

 

– u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” i internetskoj stranici FESB-a 28.06.2021. godine, “Narodnim Novinama”, “Zavodu za zapošljavanje” 30.06.2021. godine  i u EURAXESS-u  01.07.2021. godine na radno mjesto:

 1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Mario Čagalj
 2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Joško Radić
 3. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto: izabran dr. sc. Nikola Gjeldum

Kategorije