Jednodnevna, virtualna radionica “AI Techniques: Advances, Analysis and Applications” – otvorene prijave

“AI Techniques: Advances, Analysis and Applications” je besplatna, jednodnevna, virtualna radionica namijenjena svim zainteresiranim istraživačima, nastavnicima i zaposlenicima znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija, uključujući doktorande i studente, ali i partnerima iz industrije i javnog sektora s ciljem educiranja sudionika o različitim tehnikama korištenim pri radu s umjetnom inteligencijom, poput osnova kontrolnih parametara pri evolucijskim algoritmima, obrade prirodnog jezika, grupiranja podataka u klastere te sintetičkih slika za treniranje neuronskih mreža.
 

Održati će se 11. studenog 2021. godine s početkom u 9:00 sati.

 

Rok za prijavu je 5. studenog 2021. godine, a detaljne informacije i poveznica za prijavu na radionicu su dostupni na poveznici https://www.hpc-cc.hr/2021/AI_Techniques_workshop.

 

Radionicu organizira Hrvatski centar kompetencija za HPC u partnerstvu sa Slovenskim centrom kompetencija za HPC, uz tehničku potporu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru EuroCC projekta.

Kategorije